Students Syndication Committee

 • Comitetul sindical al studenților
  Prima atestare a Organizației Sindicale Studențești a Universității a fost înregistrată la 4 noiembrie 1974. De atunci a evoluat, s-a restructurat, s-a reorganizat și ultima conferință de dare de seamă și alegeri s-a desfășurat la 22 octombrie 2014.

  Organizaţia Sindicală Studenţească are ca scop protecţia socială, apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor, organizarea activităţilor studenţeşti. Organul de conducere al organizaţiei este Comitetul Sindical Studenţesc  al UPS Ion Creang ă (CSS UPS Ion Creangă). Membri ai CSS UPS Ion Creangă sunt 45 reprezentanţi ai studenților și masteranzilor şi preşedintele Comitetului, în total 46 persoane. CSS al UPS Ion Creangă coordonează activitatea celor 6 Birouri Sindicale Studenţeşti ale facultăţilor și a 6 departamente universitare.

  Organizaţia Sindicală Studenţească este membru al ASOS (Asociația Sindicală a Organizațiilor Studențești) din cadrul FSEȘM (Federația Sindicală a Educației și Științei) și al CNOSM (Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova).

  Recent, la 16 noiembrie 2016, Federația Sindicală a Educației și Științei i-a atribuit organizației statutul de Centru de Excelență Sindicală.

 • Organigrama Comitetului Sindical al Studenților

  Atribuţiile Biroului Sindical al Facultăţii

  • Planifică activitatea Biroului Sindical pe an de studii și o realizează;
  • Consultă membrii de sindicat in diferite probleme sau situaţii de conflict, examinează solicitările şi propunerile membrilor de sindicat;
  • Organizează repartizarea abonamentelor cu preţ redus pentru transportul urban de pasageri, participă la repartizarea burselor sociale, locurilor de trai în cămin şi a altor facilităţi în colaborare cu decanatul facultăţii;
  • Asigură buna funcționare a departamentelor prin delegarea persoanelor responsabile de la facultate;
  • Formează comisii ocazionale după necesitate;
  • Conlucrează cu structuri similare de la alte facultăți, instituții.

  Preşedintele Biroului Sindical

  • Reprezintă interesele studenţilor la Consiliul Facultăţii;
  • Petrece adunările Biroului Sindical;
  • Organizează informarea sistematică a liderilor sindicali de grup privind activitatea sindicală la nivelul facultăţii şi Universităţii;
  • Participă la repartizarea locurilor de trai în căminele studenţeşti;
  • Monitorizează activitatea Biroului Sindical.

  Liderul Sindical de grup

  • Organizează primirea cererilor pentru intrarea in sindicat și colectarea de date despre studenții grupei;
  • Petrece adunările sindicale în grup;
  • Reprezintă interesele și exprimă solicitările grupului sindical în cadrul biroului sindical și reprezintă sindicatul în grupul dat;
  • Organizează informarea sistematică a membrilor sindicali privind activitatea sindicală la nivelul facultăţii şi instituţiei;
  • Organizează repartizarea abonamentelor cu preţ redus în transportul urban de pasageri, înaintează candidați la burse sociale şi a altor facilităţi de comun acord cu membrii sindicali de grup;
  • Duce evidenţa membrilor, cotizaţiilor, situaţiei materiale a studenţilor membri şi a facilităţilor acordate acestora;
  • Contribuie la organizarea timpului liber a membrilor de sindicat ai grupei.

 • Departamentul Cultură și Sport

  Departamentul Cultură și sport

  Departamentul Locativ

  Departamentul Proiecte   

  Departamentul Proiecte       

  Departamentul Promovare

  Departamentul Promovare

  Departamentul Resurse Umane

  Departamentul Resurse Umane

  Departamentul Social

  Departamentul Social

 • Biroul Sindical al Facultății Arte Plastice și Design

  Biroul Sindical al Facultății Filologie

  Biroul Sindical al Facultății Limbi și Literaturi Străine

  Biroul Sindical al Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială

  Biroul Sindical al Facultății Științe ale Educației

  Biroul Sindical al Facultății Istorie și Geografie

  • Seminar de formare personală a liderului sindical (galerie foto)
  • Ziua liderului sindical 2017 (galerie foto)
  • La o ceașcă de cafea cu absolvenții anului 2017 (galerie foto)
  • Seminar pentru membrii CSS 2016 (galerie foto)
  • Ziua Liderului Sindical, Concursul Cel mai bun lider sindical 2016 (galerie foto)
  • Forumul Organizațiilor Sindicale Studențești 2016 (galerie foto)

 • Date de contact
  Chișinău,
  str. I. Creangă 1, bl. 2,
  MD-2069,
  e-mail:css_upsc@yahoo.com
  tel. (+373) 22 358281
  fb

Președinte: Franț Lilia
Secretar – Ciubaciuc Olga

Date de contact
Chișinău,
str. I. Creangă 1, bl. 2, b.21
MD-2069,
e-mail:css_upsc@yahoo.com
tel. (+373) 22 358281
fb