STAGIU DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Ministerul Educației Culturii și Cercetării a  organizat în perioada 27 – 28 noiembrie 2019  Stagiul  de formare a cadrelor didactice universitare privind IMPLEMENTAREA CURRICULA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE, ediția 2018, 2019 (educație timpurie, învățământ primar, gimnazial și liceal).

Stagiul de formare a avut loc în concordanță cu Proiectul de reformă curriculară inițiat de MECC, .Programul Național pentru îmbunătățirea calității învățării limbii române în instituțiile de învățământ general cu predare în limbile minorităților naționale  (2016-2020).

Sesiunile  de  formare au întrunit reprezentanți ai tuturor instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova în care are loc formarea profesională a studenților alofoni: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,   Academia de Studii Economice a Moldovei,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Universitatea Agrară din Republica Moldova  etc.

În cuvântul de salut dna Natalia Grîu, specialist principal, MECC, a făcut apel spre deschidere din partea mediului academic din învățământul superior  în raport cu implementarea și extinderea Curricula 2018, 2019 la nivel universitar, in stricto, la sporirea sistemică a calității comunicării în limba română ca limbă de stat.

În cadrul atelierelor de lucru audienții au fost familiarizați cu:

  • Cadrul conceptual și demersurile inovatoare ale Curriculumului la Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, ediția 2018, 2019.
  • Referințele metodologice ale Curriculumului la disciplină.

Realizarea agendei s-a datorat autorilor de curriculum, formatorilor naționali Alexandra Barbăneagră, dr., conf. univ., UPSC, Lucia Cepraga, dr., conf. univ., ASEM, Lucia Cucu, sirector, ANTEM, Iulia Iordăchescu, lector, UPSC, Veronica Roșcovanu, prof., gr. did. superior, IPLT „D. Cantemir”.

De asemenea, ai putea dori...