Sincere felicitări pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău

aduce sincere felicitări pentru succese deosebite în procesul de acreditare externă a

17 programe de formare profesională continuă

directorului Centrului de Formare Continuă, Țap Elena, dr., conf. univ.,

 coordonatorilor de programe:

Arbuz-Spătaru Olimpiada, dr., conf. univ., programul: Educație tehnologică;

Carabet Natalia, dr., conf. univ., programul: Pedagogie preșcolară;

Guzun Maria, conferențiar universitar, programul: Limba și literatura franceză;

Lisnic Angela, dr., conf. univ., programul: Istorie;

Maximciuc Victoria, dr., conf. univ., programul: Învățământ special și integrat;

Niculiță Gheorghe, dr., conf. univ., programul: Geografie;

Olărescu Valentina, dr., conf. univ., programul: Logopedie,

Patrașcu Dumitru, dr. hab., conf. univ., programul: Management educațional;

Petrenco Liuba, dr., conf. univ., programul: Limba și literatura română (pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale);

Simac Ana, dr., conf. univ., programul: Artă plastică;

Șchiopu Lucia, dr., conf. univ., programul: Limba și literatura engleză;

Teleman Angela, dr., conf. univ., programul: Pedagogia învățământului primar;

Topor Gabriela, dr., conf. univ., programele:   Limba și literatura română (școala națională); Limba și literatura rusă (pentru instituțiile cu predare în limba  rusă; Limba și literatura rusă (școala națională);

Țap Elena, dr., conf. univ., programul: Învățământ extrașcolar;

Ursu Valentina, dr., conf. univ., programul: Educație civică (educația pentru societate).

 Transmitem felicitări:

decanilor facultăților: Topor Gabriela, Simac Ana, Solcan Angela, Ciobanu Valentina, Perjan Carolina,

șefilor de catedră: Caraman Vlad, Ursu Valentina, Dermenji-Gurcurov Svetlana, Ursu Ludmila, Gînju Stela, Zagaevschi Corina, Guzun Maria, Arbuz-Spătaru Olimpiada, Ciobanu Adriana, Budnic Ana, Miocan-Vozian Ludmila

 Vă urăm succese și performanțe academice în continuare!

 

Administrația UPSC

De asemenea, ai putea dori...