Seminarul Științifico-Practic „Eficientizarea procesului de incluziune a copiilor cu CES în instituțiile de educație timpurie”

În data de 19.06.19, Catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans, în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copiilor și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică a desfășurat Seminarul Științifico-Practic cu genericul „Eficientizarea procesului de incluziune a copiilor cu CES în instituțiile de educație timpurie”. La seminar au fost prezenți cca 100 de cadre didactice, studenți, masteranzi din țară și din România.
MULȚUMIRI partenerilor noștri și sperăm la o colaborare frumoasă și în continuare.
MULȚUMIRI doamnei dr., conferențiar Haheu-Munteanu Efrosinia pentru inițiativă, atitudine și organizarea acestui grandios eveniment.
MULȚUMIRI tuturor participanților pentru responsabilitate și activism.
Vă așteptăm și la alte evenimente organizate de catedra noastră!

De asemenea, ai putea dori...