SEMINARUL ȘTIINȚIFICO-METODOLOGIC AL CATEDREI PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR „STRATEGII EFICIENTE PENTRU PRELEGEREA UNIVERSITARĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE MASTER

Pe data de 26.11.2019, catedra Pedagogia învățământului primar a organizat seminarul științifico-metodologic cu tema „Strategii eficiente pentru prelegerea universitară în cadrul programelor de master”. Seminarul s-a realizat la finele sesiunii de prelegeri publice la programele de master ale catedrei, care a fost desfășurată în toamna anului curent:

  • 09.2019. Dna dr. conf. univ. Liliana Saranciuc-Gordea. Prelegere – dezbatere „Managementul gestionării problemelor de comportament la elevii din clasele primare”, disciplina „Consiliere educațională”, programul MCÎP (anul I).
  • 10.2019. Dna dr. conf. univ. Nina Garștea. Prelegere introductivă tip team-teaching „Delimitări conceptuale ale managementului educațional”, disciplina „Fundamente teoretico-practice ale managementului educațional”, programul MCÎP (anul I).
  • 10.2019. Dna dr. conf. univ. Ala Vitcovschii. Prelegere tip sandwich „Managementul activităţilor extracurriculare aferente disciplinelor Educaţie plastică şi Educaţie tehnologică la nivelul primar de învățământ”, disciplina „Teorii și metodologii avansate în învățământul primar (arte și tehnologii)”, programele MCÎP, DÎP (anul II).
  • 10. 2019. Dna dr conf. univ. Angela Curacițchi. Prelegere tip team-teaching „Международные проекты суммативного оценивания (PISA, PIRLS, TIMSS) и их влияние на политику оценивания учебных результатов в Республике Молдова”, disciplina „Teoria și metodologia evaluării în învățământ”, programul MCÎP (anul II, grupa cu instruire în limba rusă).
  • 10.2019. Dna dr. conf. univ. Angela Teleman. Prelegere interactivă „Remedierea pedagogică în clasele primare”, disciplina „ECD în clasele primare”, programele MCÎP, DÎP (anul II).
  • 10.2019. Dna dr. conf. univ. Mariana Vacarciuc. Prelegere tip sandwich „Forme de inițiere muzicală în școala primară și tehnologii avansate de valorificare a lor”, disciplina „Teorii și metodologii avansate în învățământul primar (arte și tehnologii)”, programul MCÎP, anul II.
  • 10.2019. Dna dr. conf. univ. Valentina Ciobanu. Prelegere problematizată „Metodologia formării competenței de producere a mesajelor scrise”, disciplina „Didactica limbii și literaturii române I”, programul DÎP (anul I).
  • 10. 2019. Dna dr. conf. Tatiana Dubineanschi. Prelegere interactivă „Eficientizarea studierii numerației numerelor naturale în clasele I-II”, disciplina „Teorii și metodologii avansate în învățământul primar (matematică)”, programul MCÎP (anul I).

Prelegerile prezentate au fost însoțite de texte de lecție în formă letrică, suport digital, materiale didactice propuse masteranzilor. La finalul fiecărei prelegeri s-a realizat autoevaluarea și evaluarea colegială în baza formularelor aprobate. De asemenea, fiecare oră publică a fost urmată de o analiza colectivă. La prelegerile publice au fost prezenți și reprezentanți ai Secției Asigurare a Calității și Dezvoltare Curriculară, ai Comisiei universitare de concurs: dna dr. conf. univ. Emilia Lapoșin, dna dr. conf. univ. Natalia Carabet, dna dr. conf. univ. Silvia Chicu.

Ca rezultat al evaluării colegiale, menționăm calitatea elevată a orelor prezentate, actualitatea strategiilor și tehnologiilor valorificate, implicarea masteranzilor, profesionalismul și dedicația cadrelor didactice.

 

De asemenea, ai putea dori...