Seminarul Ştiinţific de Profil ad- hoc 511.03. Psihologie socială

Seminarul Ştiinţific de Profil ad- hoc 511.03. Psihologie socială

(aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.11 din 15.03.2019)

din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în psihologie cu tema Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale” (autor – conf.univ. dr. Mihail Șleahtițchi).

Consultant științific –  Racu Igor, dr. habilitat, prof. universitar

Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 12 aprilie 2019ora 14.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.

 

Președintele S.Ș.P.                               Nicolae Bucun, dr. hab. în psihologie, prof. universitar

 

Secretarul S.Ş.P.                                     Elena Losîi, dr. în psihologie, conf. universitar

De asemenea, ai putea dori...