Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice “Cartea românească în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX), realizată de Igor CERETEU, dr. în științe istorice.

Consultant ştiinţific – Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române.

Şedinţa SŞP va avea loc vineri, 12 mai 2017ora 15.00, Sala de Conferințe ANTIM, str. Ion Creangă 1, bloc 1, etajul 5.

 

Președinte S.Ş.P.             Demir Dragnev, dr. hab. în științe istorice, prof. univ., membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei

Secretar S.Ş.P.                 Valentina Ursu, dr. în științe istorice, conf. univ.

De asemenea, ai putea dori...