Seminarul Ştiinţific de Profil 533.03. Pedagogie istorică

Seminarul Ştiinţific de Profil 533.03. Pedagogie istorică, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva științei informaticii, realizată de MANOLE Ionuț Constantin, conducător ştiinţific, CRISTEA Sorin, dr., prof. univ., consultant științific BOROZAN Maia, dr. hab., prof. univ.

Ședința S.Ş.P. va avea loc, 19 decembrie 2018, miercuri, ora 14.00,

str. Ion Creangă Nr. 1., blocul 4, sala 1.

 Președinte S.Ş.P., Cojocaru Vasile, dr. hab., prof.univ.

Secretar S.Ş.P., Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.

De asemenea, ai putea dori...