Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ)

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Educația literar-artistică și lingvistică a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale, realizată de Marcela VÎLCU, conducător ştiinţific, Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, dr. filol., conf. universitar.

Ședința S.Ş.P. va avea loc, 12 mai 2021, ora 14.30,

 

str. Ion Creangă nr. 1., blocul 1, Sala Senatului (cu prezența fizică a președintelui S.Ș.P., secretarului S.Ș.P., pretendentului și a conducătorului științific), ceilalți membri se vor conecta on-line: https://meet.google.com/use-popq-adk

 

Președinte S.Ş.P., Dumitru Patrașcu, dr. hab., prof.univ.

Secretar S.Ş.P., Mariana Vacarciuc, dr., conf. univ.

De asemenea, ai putea dori...