Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ)

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Formarea competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățămîntul superior, realizată de Lilia HERȚA, conducător ştiinţific, Ana BUDNIC, dr. în pedagogie, conf. univ.

Ședința S.Ş.P. va avea loc, 02 martie 2021, marți, ora 14.30,

 

str. Ion Creangă nr. 1., blocul 2, Sala Senatului, cu prezența fizică a președintelui S.Ș.P., secretarului S.Ș.P., pretendentului și a conducătorului științific, ceilalți membri se vor conecta on-line: https://meet.google.com/use-popq-adk

 

Președinte S.Ş.P., Dumitru Patrașcu, dr. hab., prof.univ.

Secretar S.Ş.P., Mariana Vacarciuc, dr., conf. univ.

De asemenea, ai putea dori...