Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02

Didactică ştiinţelor din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Repere metodologice ale dezvoltării competenţelor de comunicare în limba germană la studenţii-pedagogi în baza strategiei „a învăţa prin a preda” realizată de Tiosa Iuliana.

Conducător ştiinţific – Cartaleanu Tatiana, dr. în filologie, conferenţiar universitar.

Consultant ştiinţific – Denisov Emilia, dr. în pedagogie, conf. universitar

Şedinţa SŞP va avea loc vineri, 15 iunie 2018, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.

 Preşedinte S.Ş.P.                                 Ludmila Papuc, dr. în pedagogie, conf. univ.

Secretar S.Ş.P.                                     Liuba Petrenco, dr. în pedagogie, conf. universitar

De asemenea, ai putea dori...