Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02

Didactică ştiinţelor din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Metodologia predării noţiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-inerpret al textului artistic realizată de Popova Valentina.

Conducător ştiinţific – Constantin Şchiopu, dr. hab. în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar.

Şedinţa SŞP va avea loc miercuri, 6 iunie 2018, ora 12.30, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.

 Președinte S.Ş.P.                                 Ludmila Papuc, dr. în pedagogie, conf. univ.

Secretar S.Ş.P.                                     Liuba Petrenco, dr. în pedagogie, conf. universitar

De asemenea, ai putea dori...