Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02

Didactica ştiinţelor din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi primară de învăţământ  realizată de Pavlenco (Pidleac) Mihaela.

Conducător ştiinţific – Ursu Ludmila, dr. în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar.

Şedinţa SŞP va avea loc marţi, 11 aprilie 2017, ora 14.30, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.

Președinte S.Ş.P.                                 Dumitru Patraşcu, dr. hab. în pedagogie, prof. univ.

Secretar S.Ş.P.                                     Liuba Petrenco, dr. în pedagogie, conf. universitar

De asemenea, ai putea dori...