Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02

Didactica ştiinţelor din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul Ştiinţe economice)  realizată de Barbaroş Ninel.

 

Conducător ştiinţific – Denisov Emilia, dr. în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar.

 

Şedinţa SŞP va avea loc joi, 16 martie 2017, ora 14.30, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.

 

Președinte S.Ş.P.                                 Dumitru Patraşcu, dr. hab. în pedagogie, prof. univ.

 

Secretar S.Ş.P.                                     Liuba Petrenco, dr. în pedagogie, conf. universitar

De asemenea, ai putea dori...