Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01. Teoria generală a educației

din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice Dezvoltarea  axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străine realizată de Puțuntean Nina,  conducător ştiinţific, Pâslaru Vlad,  dr. hab., prof. univ.

Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 8 decembrie 2017, ora 14.00, str. Ion Creangă Nr. 1., blocul 4, sala 3.

Președinte S.Ş.P.  –  Patrașcu Dumitru, dr. hab., prof. univ.

Secretar S.Ş.P.  –   Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.

De asemenea, ai putea dori...