Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01. Pedagogie generală

Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01. Pedagogie generală,

din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,

anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice

Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți

realizată de RĂILEANU Olga,

conducător ştiinţific, CUZNEȚOV Larisa, dr. hab., prof. univ.

Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 17 noiembrie 2017, ora 14.00,

str. Ion Creangă Nr. 1., blocul 4, sala 3.

Președinte S.Ş.P., COJOCARU Vasile, dr. hab., prof. univ.

Secretar S.Ş.P., ZAGAIEVSCHI Corina, dr., conf. univ.

De asemenea, ai putea dori...