Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01. Teoria generală a educației

Teoria generală a educației,

din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,

anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice

Eficientizarea autoeducației școlarului mic

 în contextul consilierii psihopedagogice a familiei,

realizată de POPA Natalia,

conducător ştiinţific, CUZNEȚOV Larisa,  dr. hab., prof. univ.

 

Ședința S.Ş.P. va avea loc joi, 12 octombrie 2017, ora 14.00,

str. Ion Creangă Nr. 1., blocul 4, sala 1.

 

Președinte S.Ş.P.                                                      Cojocaru Vasile,

doctor habilitat în pedagogie,

profesor universitar

 

Secretar S.Ş.P.                                                     Zagaievschi Corina,

doctor în pedagogie,

conferenţiar universitar

De asemenea, ai putea dori...