Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în Seminarul Științific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău

Candidat: Crâşmaru Ana Maria

Conducător științific: Losîi Elena, conferențiar universitar, doctor în psihologie

Tema tezei: Dezvoltarea personală a tinerelor femei descendente din medii familiale agresive

Ședința SȘP va avea loc pe 14 mai  2021 (vineri), ora 12:00, str. Ion Creangă 1, bl. 2, Sala Senatului (cu prezența fizică a președintelui SȘP, secretarului SȘP, a doctorandei și a conducătorului științific), ceilalți membri se vor conecta online.

https://meet.google.com/xto-rncy-str

 

Președinte SȘP Jelescu Petru, prof. univ., dr. hab.

Secretar SȘP Racu Iulia, conf. univ., dr. hab.

De asemenea, ai putea dori...