Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

 

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie Dificultăți de învățare a limbajului scris la elevii din ciclul primar: diagnostic și intervenție psihologică, realizată de dna Chitoroga Lucia.

 

Conducător științific –  Ion Negură, conferențiar universitar, doctor în psihologie.

Consultant științific –  Valentina Olărescu, conferențiar universitar, doctor în psihologie.

 

Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 9 februarie 2018, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.

 

Secretarul S.Ş.P.                                     Elena Losîi, dr. în psihologie, conf. universitar

De asemenea, ai putea dori...