Seminar metodologic Diversificarea formelor de organizare a instruirii în formarea cadrelor didactice

La data de 30 ianuarie 2021, în cadrul Proiectului  „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, Centrul de Formare Continuă în colaborare cu Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans a organizat Seminarul metodologic ”Diversificarea formelor de organizare a instruirii în formarea cadrelor didactice”.

Cei cca 100 de participați, cadre didactice din întreaga republică, beneficiari ai cursurilor de formare continuă și a celor de reconversie profesională; masteranzi și studenți au avut posibilitatea

  • Să se familiarizeze cu concepția învățării pe tot parcursul vieții, domeniile prioritare ale Universității în acest sens, noile programe ULLL elaborate  de instituție în acest sens:
  • Instruirea formatorilor. Strategii de formare a adulților
  • Utilizarea tehnologiilor web (instrumente) în predarea-învățarea disciplinelor socio-umane
  • Strategii de învățare bazate pe investigații
  • Să călătorească prin intermediului excursiei virtuale; să se antreneze prin master class, să afle despre webinar și să realizeze fișe interactive în mediul on-line.

Mulțumim formatorilor: Țap Elena, dr., conf. univ.;  Cojocari Lidia, dr., conf. univ.; Carabet Natalia, dr., conf. univ.;  Ohrimenco Aliona, dr., conf. univ.; Gînju Stela, dr., conf, univ.

De asemenea, ai putea dori...