Seminar științifico-metodologic ”Master class – modalitate eficientă în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice”

Trăim într-o epocă, când doar creta si tabla nu mai fac fata unei educații și instruiri de calitate, iar simplul discurs al profesorului nu mai este atât de captivant pentru ascultători.

Diversificarea metodelor, formelor de organizare a instruirii, utilizarea diverselor instrumente digitale sunt tot mai des valorificate în predare-învățare-evaluare.

Procesul instructiv -educativ de azi de la toate nivelurile de învățământ se bazează pe o învățare activă, practică, experențială, prin descoperire.

În acest context, la data de 16.01.2021, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans a organizat un Seminar metodologic cu genericul ”Master Class -modalitate eficientă în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice”

Mulțumim celor cca 60 de participanți din Moldova, România, Norvegia pentru implicarea activă.

Aleasă prețuire Dnei dr., conf. univ. Cojocari Lidia pentru moderarea acestui seminar.

De asemenea, ai putea dori...