Ședința Senatului UPS „Ion Creangă” din 26.11.2020

Joi, 26 noiembrie 2020 , începând cu ora 1310,   în cadrul ședinței Senatului UPS „Ion Creangă” din Chișinău, va avea loc audierea publică a rapoartelor privind  rezultatele obținute urmare a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării ”Program de Stat 2020-2023”. Vor fi audiate rapoartele privind activitatea de cercetare în cadrul următoarelor Proiecte:

  • Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova, director de proiect d Musteață Sergiu;
  • Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu, director de proiect d Cosovan Olga;
  • Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar, director de proiect d Chiriac Tatiana;
  • Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii, director de proiect d  Sanduleac Sergiu;
  • Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului, director de proiect d Gonța Victoria.

Ședința va fi organizată cu prezența fizică (Centrul Clasa Viitorului) a unui număr redus de participanți și online, accesând https://meet.google.com/kiy-bxha-zuq

De asemenea, ai putea dori...