Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: BEȚIVU Aurelia

Conducător: BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Tema tezei: „Formarea stilului existențial al adolescenților în situație de criză a valorilor”

Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației

Data: 27.04.2021

Ora: 14.30

Aplicația: Google Meet https://meet.google.com/fcc-ckcj-avf

 

Componența comisiei de îndrumare:

  1. ȘOVA Tatiana, în șt. ped., conf. univ., USARB
  2. BALȚAT Lilia, dr. în șt. ped., conf. univ., UST
  3. ZAGAIEVSCHI Corina, dr. în șt. ped., conf. univ. UPSC

Invitați:

GAGIM Ion, dr. hab., prof. univ., USARB

ANTOCI Diana, dr., conf. univ., UST

De asemenea, ai putea dori...