Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Candidat, ANDRONE Simona Ionela

Conducător ştiinţific, Cojocaru-Borozan M., dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33.531.01. – 47

Tema tezei Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă)

Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației

Data 28 iunie, 2019

Ora 12.00

Local, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului.

 

Teza de doctor poate fi consultată la www.anacip.md

De asemenea, ai putea dori...