Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Candidat, MANOLE Ionuț Constantin

Conducător ştiinţific, Sorin Cristea, dr., prof. univ.

Consultant științific, Cojocaru-Borozan M., dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.03 – 48

Tema tezei Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii

Specialitatea 531.03. Pedagogie istorică

Data 27 iunie, 2019

Ora 12.00

Local, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului.

 

Teza de doctor poate fi consultată la www.anacip.md

De asemenea, ai putea dori...