Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Candidat: BARBAROŞ Ninel

Conducător ştiinţific: Emilia Denisov, dr. în pedagogie, conf. universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 33.532.02-19

Tema tezei: Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice)

Specialitatea: 532.02 Didactică şcolară (Limba germană)

Data: 25 iunie 2019

Ora: 11.00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1.

Teza de doctor poate fi consultată la anacip@anacip.md, https://upsc.md, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca UPS Ion Creangă.

De asemenea, ai putea dori...