Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Candidat: CULEA Uliana

Conducător ştiinţific: Angela Solcan, dr.  în pedagogie, conf. universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 532.02-65

Tema tezei: Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei

Specialitatea: 532.02 Didactică şcolară (Limba italiană)

Data: 24 iunie 2019

Ora: 11.00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1.

Teza de doctor poate fi consultată la anacip@anacip.md, https://upsc.md, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca UPS Ion Creangă.

De asemenea, ai putea dori...