Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Candidat: POPOVA Valentina

Conducător ştiinţific: Constantin Şchiopu, dr. habilitat în pedagogie, prof. universitar interimar

Consiliul ştiinţific specializat: D 532.02 – 18

Tema tezei: Metodologia predării noţiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic

Specialitatea: 532.02 Didactica şcolară

Data: 7 mai 2019

Ora: 14.00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1.

Teza de doctor poate fi consultată la anacip.md, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca UPS Ion Creangă.

De asemenea, ai putea dori...