Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Candidat, MELNIC Natalia

Conducător ştiinţific, COJOCARU Vasile, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01. – 16

Tema tezei Managementul timpului în eficientizarea activităţii instituției de învățământ Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației

Data 22 martie, 2019

Ora 14.00

Local, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului.

Teza de doctor poate fi consultată la www.anacip.md

De asemenea, ai putea dori...