Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: CAZACU EMANOIL REMUS

Conducător: CARA Angela, doctor în pedagogie, conf.cerc.

Tema tezei: Formarea competențelor sociale și financiare la elevii din învățămîntul general

Specialitatea: 531.01 – Pedagogie generală,

Data: 22.01.2021

Ora: 14.00

Aplicația: Zoom Cloud Meeting

Componența Comisiei de îndrumare:

  • Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, doctor în filologie, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă”
  • Sergiu BACIU, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, ANACEC
  • Aliona PANIȘ, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Institutul de Științe ale Educației

Invitați:

  • Ina GRIGOR, dr.ped., Institutul de Științe ale Educației
  • Mihai CĂPRIOARĂ, doctor în filosofie, Universitatea George Bacovia din Bacau, România

De asemenea, ai putea dori...