Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare.

Pretendent: Luchianenco Lilia

Conducător: Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Tema tezei: Dezvoltarea competențelor de comunicare la preșcolarii cu Cerințe Educaționale Speciale (dislalie polifonematică)

Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială

Data: 16.12.2020

Ora: 10.00

Aplicația: Zoom Cloud Meeting

Componența Comisiei de îndrumare:

1)    Lapoșina Emilia,  dr., prof. univ. UPS „Ion Creangă”

2)    Cuznețov Larisa, dr. hab. în pedagogie, prof. univ. UPS „Ion Creangă”

3)    Stempovscaia Elena, dr., ped., lect. univ.

Invitați:

1)    Bolbocianu Aglaida,  dr. hab. în psihologie, profesor cercetător, IȘE

2)    Goncearuc Svetlana, dr. în pedagogie, prof. univ., USEFS

3)    Mîslițchi Valentina, dr. în pedagogie , conf. univ. UST

De asemenea, ai putea dori...