Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Topciu Ischender

Conducător: Ana Budnic, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă”

Tema tezei: Condiții pedagogice de formare a competențelor de comunicare a elevilor prin intermediul jocului în procesul studierii limbii engleze.

Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (limba engleză)

Data: 09.12.2020

Ora: 14.00

Aplicația: Zoom Cloud Meeting


Componența Comisiei de îndrumare:

  • Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, UPS „Ion Creangă”
  • Angela SOLCAN, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă”
  • Eraneac SAGOIAN, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă”

Invitați:

  • Constantin CIORBĂ, dr hab. în pedagogie, prof. univ., președinte CȘȘUD, UPS „Ion Creangă”
  • Sergiu SANDULEAC, dr în psihologie, conf. univ., directorul ȘD Științe ale Educației, UPS „Ion Creangă”
  • Lucia ȘCHIOPU, doctor, conferențiar universitar interimar , UPS „Ion Creangă”

De asemenea, ai putea dori...