Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Ana BULAT-GUZUN

Conducător: Angela SOLCAN, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă”

Tema tezei: Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în procesul de învățare a limbii franceze

Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (limba franceză)

Data: 23.11.2020

Ora: 14.00

Aplicația: Zoom Cloud Meeting

Componența Comisiei de îndrumare:

  • Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, UPS „Ion Creangă”
  • Ana BUDNIC, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă”
  • Nicolae BALMUȘ, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă”

Invitați:

  • Constantin CIORBĂ, dr hab. în pedagogie, prof. univ., președinte CȘȘUD, UPS „Ion Creangă”
  • Sergiu SANDULEAC, dr în psihologie, conf. univ., directorul ȘD Științe ale Educației, UPS „Ion Creangă”
  • Maia COJOCARU-BOROZAN, dr  hab. în pedagogie, prof. univ., UST.

De asemenea, ai putea dori...