Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: PONOMARI Dorina

Conducător: OLĂRESCU Valentina, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 511.06 – 63, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbaj

Specialitatea 511.06 – Psihologia specială

Data: 21 iunie 2019

Ora: 13.00

Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă 1, bloc 2

 

Problema științifică importantă soluționată constă în identificarea alternativelor dezvoltării comunicării preșcolarilor cu tulburări de limbaj prin determinarea formei de comunicare la preșcolarii mari cu tulburări de limbaj; evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului la copiii  de 5-6 ani și atitudinea părinților față de deficiența de limbaj a propriului copil, ca urmare am elaborat și implementat un program psiho-logopedic orientat spre dezvoltarea comunicării preșcolarilor cu tulburări de limbaj, ameliorării/depășirii tulburărilor de limbaj și consilierii părinților.

 

Scopul cercetării: determinarea formei dominante de comunicare la preșcolarii mari cu TL, elaborarea și implementarea unui program complex de intervenție psiho-logopedică în vederea dezvoltării comunicării și ameliorării/depășirii tulburărilor de limbaj la preșcolarii mari cu TL.

 

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere:

  1. Forma dominantă de comunicare a preșcolarilor cu TL presupunem că va fi corespunzătoare unei perioade de vârstă anterioare, subdezvoltată sub aspect verbal și neverbal la nivel de conținut și formă.
  2. Există diferențe între preșcolarii cu TL și dezvoltare tipică (DT) la: nivelul dezvoltării limbajului; forma dominantă de comunicare; comportamentul personal; conduita verbală; manifestările emoționale, inclusiv anxietatea; obstacolele în comunicare; nivelul de comunicare în familie.
  3. Cunoașterea factorilor cauzali determinanți și favorizanți ai TL și de blocaj ai comunicării, previne influența pe termen lung a acestora asupra dezvoltării comunicării și sferei afective a copilului.
  4. Acțiunile în echipă (psiholog, logoped, părinte) schimbă atitudinea părinților, iar educația parentală contribuie la formarea atitudinii cooperante în vederea demersului comun de sprijin al copilului.
  5. Dezvoltarea formei de comunicare și a limbajului respectiv vârstei, poate fi realizată prin intervenția complexă psiho-logopedică.

 

Publicații la tema tezei: rezultatele cercetării au fost expuse în 18 lucrări publicate, dintre care 4 articole în reviste: Revista științifico-practică de psihologie; Psihologie. Psihopedagogie specială. Asistență socială; și în culegeri de articole și materiale ale conferințelor, simpozioanelor științifice naționale și internaționale, în manuale și lucrări metodico-didactice.

 

Vă invităm să participați la susținerea publică a tezei.

 

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău precum și la următoarea adresă web:  http://www.cnaa.md/thesis/54995/

De asemenea, ai putea dori...