Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: COVACI Mihai

Conducător ştiinţific: JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 02

Tema tezei: Dezvoltarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții psihologi.

Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 21 septembrie 2018

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala Senatului.

Publicaţiile ştiinţifice. Ideile fundamentale şi conţinutul de bază al tezei au fost reflectate şi elucidate în 12 lucrări ştiinţifice publicate, dintre care 6  în culegeri ale diverselor conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale și 6 articole în revistele „Psihologie. Pedagogie specială. Asistență socială”, „Revista de Științe Socioumane” , „Sfera Politicii” (București).

 Rezumatul tezei

            Problema științifică importantă soluționată constă în identificarea caracteristicilor deficitare ale stilurilor de învățare la studenții facultății de psihologie, în stabilirea la ei a tipurilor de inteligență, în elaborarea și implementarea unui program de dezvoltare a caracteristicilor stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență, fapt care a contribuit la îmbunătățirea caracteristicilor de teoretizare, reflexivitate și pragmatism la viitori specialiști de la facultatea de psihologie.

  Conținutul de bază al tezei este redat în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor și reperelor teoretico-metodologice existente în literatura de specialitate la tema dată cât și identificarea stilurilor individuale de învățare practicate de studenții facultății de psihologie, stabilirea tipurilor de inteligență dominante la studenții psihologi, evaluarea diferențelor între categoriile de gen și vârstă la stilurile de învățare și tipurile de inteligență ale studenților de la facultatea de psihologie, elaborarea și validarea programului de dezvoltare a caracteristicilor deficitare din cadrul stilurilor de învățare la studenții psihologi, formularea unor propuneri și recomandări privind perfectarea stilurilor de învățare la studenții facultății de psihologie.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere

  1. La stilurile de învățare și tipurile de inteligență ale studenților de la facultatea de psihologie există diferențe pronunțate între categoriile de gen.
  2. Există diferențe între categoriile de vârste la stilurile de învățare și tipurile de inteligență ale viitorilor specialiști de la facultatea de psihologie.
  3. Între stilurile de învățare de la nivelul rațional și stilurile de învățare de la nivelurile senzorial și mixt există corelații cu intensități diferite ale coeficientului.
  4. La studenții facultății de psihologie există corelații cu intensități diferite ale coeficientului între stilul de învățare și tipul de inteligență.
  5. Pe baza unui program de intervenție adecvat, constituit din tehnici de dezvoltare a anumitor stiluri de învățare și tipuri de inteligență, studenții psihologi vor obține performanțe mai bune în formarea competențelor bazate pe reflexivitate, teoretizare și pragmatism.

De asemenea, ai putea dori...