Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: BOIANGIU Carmen Claudia

Conducător ştiinţific: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 05

     Tema tezei: Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă

Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 06 iulie 2018

Ora: 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Publicaţiile ştiinţifice. Ideile fundamentale şi conţinutul de bază al tezei au fost reflectate şi elucidate în cele 22 lucrări ştiinţifice publicate (inclusiv 5 în reviste științifice de profil)

Rezumatul tezei

            Problema științifică importantă soluționată este identificarea, precizarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă pe profiluri de studii, determinarea gradului de definire, dezvoltare al intereselor la vârsta adolescentă, evidențierea factorilor de personalitate caracteristici adolescenților din cadrul diferitelor profiluri de studii și implementarea unui program psihopedagogic formativ de dezvoltare a intereselor ocupaționale la această vârstă.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări.

Principalele rezultate ale cercetării sunt: au fost identificate șase tipuri de interese: realiste (R), investigative (I), artistice (A), sociale (S), antreprenoriale (întreprinzător – E) și de tip convențional (C). Nici un interes, în mod absolut, nu poate fi considerat superior altui interes, o anumită structură a personalității fiind exprimată de către un cod de interese personal (format din trei litere);   s-a constatat faptul că, pentru fiecare profil de studiu (pedagogic, umanist, real) tipurile de interese ocupaționale, situate pe primele poziții, sunt diferite: la adolescenții profilului pedagogic predomină tipul social și tipul artistic; la cei din profilul umanist predomină tipul întreprinzător și tipul social; la adolescenții profilului real putem vorbi de dominarea tipului întreprinzător;  s-au constatat diferențe statistic semnificative între tipurile de interese preferate de adolescenți în funcție de gen. Fetele preferă tipul social, iar băieți preferă tipul întreprinzător de interese; la profilul pedagogic prima poziție a factorilor de personalitate este ocupată de factorii maturitate, agreabilitate și conștiinciozitate. La profilul umanist, prima poziție a factorilor de personalitate este ocupată de factorii maturitate, extraversie și conștiinciozitate, iar pentru profilul real, prima poziție a factorilor de personalitate este ocupată de factorii extraversie, conștiințiozitate și agreabilitate; prin programul de intervenție psihologică, alături de activitatea de practică pedagogică s-a realizat definirea, dezvoltarea intereselor ocupaționale, dar și o similaritate între interesele codului sumativ, precum și o corelație între profilul intereselor unei persoane și profilul profesiei dorite la adolescenții, dar și autocunoașterea și dezvoltarea personală a adolescenților profilului pedagogic. Astfel a fost confirmată ipoteza studiului formativ realizat conform căreia am presupus că prin intervenții psihologice experimentale special organizate este posibilă influența pozitivă în dezvoltarea intereselor ocupaționale și procesul de autodeterminare profesională la vârsta adolescentă

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere:

  1. În dependență de profilul de studiu al adolescenților presupunem prezența unor interese ocupaționale
  2. Există diferențe semnificative statistic între interesele ocupaționale ale adolescenților, în funcție de gen.
  3. Între adolescenți cu interese ocupaționale diferite există diferențe semnificative statistic la nivelul factorilor de personalitate.
  4. Interesele ocupaționale ale adolescenților pot fi dezvoltate prin intermediul intervenției psihologice formative.

De asemenea, ai putea dori...