Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științele educației

Candidat: ALEXANDRA CLAPATIUC

Conducător științific: Hubenco Teodora, conf. univ., dr. în pedagogie

Tema tezei: FORMAREA CULTURII ARTISTICE A LICEENILOR PRIN ARTELE PLASTICE (ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL ACADEMIC)

Specialitatea: 532.02 – didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (artele plastice)

Data: 25 iunie 2021 (vineri)

Ora: 15.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului

Componența Comisiei de îndrumare:

 Cojocari-Borozan Maia, prof. univ., dr. hab. în pedagogie

Ursachi Rodica, conf., dr. în studiul artelor

Vitcovschi Ala, dr. în pedagogie

Coordonator Hubenco Teodora, conf. univ., dr. în pedagogie

 

De asemenea, ai putea dori...