Se anunță susținerea în cadrul comisiei de evaluare şi susținere a tezei de doctor în psihologie

Candidat: BUGANU Diana-Alina

Conducător științific: OLĂRESCU Valentina, conf.univ.dr. 

Tema tezei: INTERVENȚII PSIHOLOGICE ȘI LOGOPEDICE ÎN TULBURĂRI DE LIMBAJ ȘI COMUNICARE LA PREŞCOLARI

Specialitatea: 511.06 – Psihologia specială

Data: 11 iunie 2021

Ora: 13.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului

Componența Comisiei de Evaluare și Susținere a tezei:

 

PREŞEDINTE: dn prof., dr hab., Igor Racu

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC – conf., dr., Valentina Olărescu

REFERENŢI:

Dna prof., dr., Geanina Cucu-Ciuhan, România

Dna conf.,dr., Liliana Mâță, România

Dna conf., dr., Ciobanu Adriana, RM

 

Membrii Comisiei de îndrumare:

  1. Gînu Domnica, conf.univ., dr.
  2. Rusnac Virginia, conf.univ., dr.
  3. Ciobanu Adriana, conf.univ., dr.

 

Teza și rezumatul tezei de doctor în psihologie poate fi consultat pe pagina web a Școlii Doctorale de Psihologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Google meet, linkul de mai jos:

https://meet.google.com/wds-tehf-qar

Pentru a vedea rezumatul tezei accesați AICI

Pentru a vedea autoreferatul accesați AICI

Pentru a vedea lucrarea accesați AICI

De asemenea, ai putea dori...