Scriitorul Vladimir Beşleagă – Doctor Honoris Causa al U.P.S. „Ion Creangă” din Chişinău

Pa 5 aprilie, 2017, pentru contribuţia importantă la dezvoltarea şi promovarea literaturii române din Basarabia domnului Vladimir Beşleagă i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chişinău.

LAUDATIO

(Elogiul scriitorului Vladimir Beşleagă cu ocazia conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al U.P.S. „Ion Creangă” din Chişinău)

Laudatio, cu fericita ocazie a solemnităţii de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău Domnului Vladimir Beşleagă, prozator, eseist, jurnalist, traducător, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, reprezentant de seamă al generaţiei şaizeciste a literaturii române din Basarabia.

Sunt numeroase şi impresionante aprecierile ce atestă prestigiul enorm de care se bucură astăzi în lume prozatorul Vladimir Beşleagă. Exegeţii operei Domniei sale îl consideră important scriitor şi om de cultură care a marcat istoria noastră în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea. Unul dintre cei mai reprezentativi ai generaţiei sale şi, cum zice profesorul universitar Ion Simuţ, “Vârful ierarhiei în proza basarabeană”, sau identificat cu „romanul unei experienţe dramatice” de academicianul Mihai Cimpoi. Este un adevăr confirmat şi de volumele sale de referinţă: în domeniul Literaturii pentru copii:  Zbânţuilă 1956Vacanţa mea – 1959Buftea – 1962Găluşca lui Iluşca – 1963; La fântâna Leahului – 1963; Vrei să zbori la lună? – 1964; Dirimaga – 2009 şi Romanele Zbor frânt – 1966Acasă 1976; Isai – 1976; Ignat şi Ana 1979Durere – 1979;  Sânge pe zăpadă 1985Viaţa şi moartea nefericitului Filimon sau anevoioasa cale a cunoaşterii de sine 1988 Cumplite vremi 1990 Nepotul1998; Voci – 2013; Tata Vasile în 73 de episoade şi 14 scrisori – 2016 şi multe alte eseuri, traduceri, interviuri, memorii, dialoguri, publicistici…

  1. Beşleagă este unul din puţinii scriitori de la noi care au, cu adevărat, vocaţia romanului. Opera sa marchează o etapă de resurecţie a spiritului creator în proza basarabeană. Cele mai reuşite lucrări ale sale reprezintă tendinţa de a depăşi cultul povestitorului şi schematismul în roman. Redactate într-o perioadă de aproape jumătate de secol, romanele sale ilustrează, prin diversele modalităţi de reprezentare a omului şi a lumii, atât etapele de evoluţie artistică a romancierului, cât şi procesul fluctuant de dezvoltare a genului…

Scriitorul Vladimir Beşleagă are o colaborare fructuoasă cu instituţia noastră, indirect, adică prin intermediul operei sale, fiind foarte prezent, în ultima vreme, în studiile şi cercetările membrilor catedrei de Istorie şi teorie literară (Alexandru Burlacu, Andrei Ţurcanu, Nicolae Bileţchi, Anatol Gavrilov, Aliona Grati, Nina Corcinschi, iar, mai recent, profesoara catedrei, Oxana Gherman, chiar a susţinut o teză de doctor în filologie pe tema Romanul lui Vladimir Beşleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative). Astfel, prozatorul împarte cu dărnicie din experienţa sa de lucru, fapt absolut necesar pentru o catedră de profil, numărându-se printre cei mai devotați prieteni ai Facultăţii de Filologie şi ai catedrei de Istorie şi teorie literară. Vladimir Beşleagă reprezintă pentru noi o experienţă de om înţelept, intelectualul desăvârşit, dascăl şi slujitor pe tărâmul cunoaşterii. Mereu jovial, corect şi cinstit, oricând oferindu-şi ajutorul, multe din cadrele didactice ale universităţii noastre, îi datorează mult pentru sfaturile şi încurajările sale.

Fie ca modestul omagiu pe care îl aducem azi, conferindu-i titlul de Doctor Honoris causa al U.P.S. „Ion Creangă” din Chişinău să reprezinte nu doar un binemeritat semn de admiraţie şi de recunoştinţă faţă de marea personalitate artistică şi culturală care este Vladimir Beşleagă, ci şi un îndemn spre o mai bună cunoaştere a operei Domniei sale.

 

Membrii Comisiei

Prof. univ., dr. Nicolae Chicuş, rectorul Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chişinău

Conf. univ. dr. Gabriella Topor, Decanul Facultăţii de Filologie

Conf. univ. dr. Vlad Caraman, Şeful Catedrei de Istorie şi teorie literară

Conf. univ. dr. Aliona Zgardan, Şefa Catedrei de Limbă română şi filologie clasică

Conf. univ. dr. Liuba Petrenco, Şefa Catedrei de Limbă şi comunicare

De asemenea, ai putea dori...