Săptămâna ușilor deschise, organizată și desfășurată în perioada 8-13 aprilie 2019

Universitatea  Pedagogică  de  Stat  „Ion Creangă” din Chișinău, tradițional, în perioada februarie – iunie, demarează Caravana de promovare a imaginii Universității în instituțiile preuniversitare de învățământ cu scopul de atragere a tinerilor cu vocație pedagogică în sistemul educațional și familiarizarea acestora cu universitatea și studenția. Campania promoțională se axează pe comunicarea de la egal la egal la care participă atât cadre didactice universitare cât și studenți.

Una din etapele Caravanei promoționale, deja realizate, a fost Săptămâna ușilor deschise, organizată și desfășurată în perioada 8-13 aprilie 2019, eveniment dedicat:

» elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de identificare a candidaților cu performanțe academice și calități vocaționale pentru cariera de pedagog;

» cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu scop de formare continuă prin prisma programelor de studii oferite de universitate la specialitățile dimensiunilor Științe ale educației, Științe Umanistice, Științe Sociale, Arte.

Evenimentul a cuprins diverse activități: tururi ghidate ale universității, prezentarea ofertei academice, expoziții de carte, expoziții cu realizările studenților/profesorilor, training-uri, work-shop-uri, mese rotunde organizate de catedrele de profil.

La 13 aprilie 2019, au fost organizate:

» de facultăți, cu aportul sponsorului general – editura ARC, pentru eleviOlimpiada instituțională la disciplinele școlare: Limba și literatura română, Limba și literatura română (alolingvi), Limba și literatura rusă, Istoria românilor și universală, Geografie, Educație civică, Limba engleză, Limba franceză, Informatica, Matematica, Educație plastică, Educația tehnologică la care au participat peste 300 de elevi din diverse localități ale republicii (Hâncești, Ialoveni, Strășeni, Florești,  Orhei, Ungheni, Dubăsari,  Chișinău).

În baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei la disciplinele  școlare în cadrul UPS  „Ion Creangă”, aprobat la ședința Senatului și a rezultatelor obținute, deținătorii diplomelor de gradul I, clasa a XII-a, la specialitatea/domeniul de formare solicitat în cadrul olimpiadei, vor fi înmatriculați în afara concursului, cu condiția susținerii examenelor de bacalaureat.

» cu susținerea catedrelor de profil, pentru cadrele didactice preuniversitareTraining-uri/workshop-uri/ mese rotunde/ateliere de creație: Modernitate în proiectare didactică,  Формы тестовых заданий для самоконтроля и контроля знаний учащихся, L’utilisation du Smartphone dans le cadre de l’apprendissage des langues etrangeres, Effective strategies of teaching vocabulary in EFL framework, Limbajul istoric: dificultăți și soluții în formarea competențelor, În căutarea sinelui, Hейроарт, Universități accesibile pentru toți, Asistenta sociala a profesionistului care reușește sa-i asiste pe cei aflați in dificultate, Problemele cu care s-au confruntat la angajare, Valorificarea  învățării prin descoperire în activitățile cu copiii de 5-7 ani, O zi de dans popular, Posibilitățile manualului digital la lecțiile de informatică, Perspectivele și influiențele pedagogiei sociale în eficientizarea educației. Consilierea și educația familiei , Point to point – pictura decorativă pe sticlă, Tehnici mixte în broderie, Tehnici textile mixte, la care au participat peste 300 de cadre didactice atât din municipiu cât și din alte localități ale republicii și din România (jud. Neamț): (Ialoveni, Orhei, Anenii-Noi, Soroca, Cimișlia, Dubăsari, Nisporeni, Florești, Fălești, Căușeni, Hâncești, Ungheni, Strășeni, Chișinău, Ștefan-Vodă, Șoldănești, Taraclia, Briceni).

Secția Consiliere, Ghidare în carieră și Educație artistică a UPS „Ion Creangă” aduce sincere mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea/desfășurarea evenimentului și tuturor participanților pentru deschidere și colaborare.

De asemenea, ai putea dori...