Săptămâna anticorupție

În temeiul Planului sectorial anticorupție în domeniul educației 2018-2020 în cadrul Facultății Științe ale Educației și Informatică s-au realizat mai multe activități.

La Consiliul Facultății Științe ale Educației și Informatică și la ședințele de catedră s-a discutat despre ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1435 din 25.09.18 Cu privire la aprobarea recomandărilor privind realizarea prelegerilor publice în contextul săptămânii anticorupție în instituțiile de învățământ superior.

În data de 17 octombrie juristul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” a realizat o prelegere publică în cadrul căreia studenții facultății de la toate programele de studii au fost familiarizați cu legislația privind actele de corupție și consecințele acesteia. Președintele Comisiei de Calitate a Facultății a realizat trainingul ”Modalități de sesizare a actelor de corupție”.

De asemenea, a fost organizată o Expoziție de postere privind educația împotriva corupției, coordonator doamna Vitcovschi Ala, dr. conf. univ., în colaborare cu diriginții grupelor academice și studenții facultății.

De asemenea, ai putea dori...