Şcoala doctorală Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate.

Orarul cursurilor Anul de studii 2017-2018, Sem. II

Anunță admiterea la studii prin doctorat pentru anul de studii 2016-2017, cu finanțare buget și contract.

Candidații se pot înscrie la unul dintre cele 5 proiecte propuse pentru concursul de admitere la doctorat:

 1. Practici funerare şi de cult atestate la comunităţile din silvostepa Pruto-nistreană la începutul epocii fierului (secolele XII-VIII a. Chr.) (Profesor Octavian Munteanu)
 2. Evoluţia demografică a populaţiei rurale din Basarabia la mijlocul secolului al XIX-lea (Profesor Nicolae Chicuș)
 3. Cenzura politică în cultura artistică a Moldovei Sovietice, 1944-1965 (Profesor Valentina Ursu)
 4. Principiul „realismului socialist” – pilonul central al politicii culturale sovietice (Profesor Valentina Ursu)
 5. Corupţia în rîndurile nomenclaturii de partid şi de stat în RSSM (1945-1991) (Profesor Diana Dumitru)

Actele necesare pentru admitere:

 • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 8,0;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • scrisoare de recomandare a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • curriculum vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • extras legalizat din carnetul de muncă;
 • 2 fotografii 3×4.

Taxa de înscriere – 40 lei.

Cererile de admitere la concurs se depun în perioada: 28 sept. – 17 oct. 2016

pe adresa: str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 7, tel.: 022-35-84-72.

Examenul de admitere se va desfășura pe 18 octombrie 2016, ora 11:00,  bl. 1, biroul 508. Proba de admitere se va desfăşura sub forma unei probe orale care se va baza pe tematica şi bibliografia propusă în cadrul fiecărui proiect înaintat pentru concurs.

ORARUL SESIUNII DOCTORAT Anul de studii 2016-2017, Sem. I

Orar 2016-2017, semestrul I anul I

Orar 2015-2016, semestrul II

Orar 2015-2016, semestrul I

Referinte bibliografice

Admitere 2015