Școala Doctorală în Psihologie

 


Concursul pentru admitere la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2017-2018

ȘCOALA DOCTORALĂ DE PSIHOLOGIE anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2017-2018, cu finanțare buget și contract în baza planului  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 210 din 4 aprilie 2017 și al Ordinului Ministerului Educației al RM nr. 504 din 22 iunie 2017.

Candidații se pot înscrie la una din cele 2 specialități din cadrul Școlii Doctorale de Psihologie:

 • 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională
 • 511.06 Psihologia specială

Actele necesare pentru admitere:

 • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 8,0;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • scrisoare de recomandare a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • curriculum vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • extras legalizat din carnetul de muncă;
 • 2 fotografii 3×4.

Taxa de înscriere – 40 lei.

Important!

 • La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învățământ sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.
 • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
 • Candidaţii la doctorat susţin un interviu în baza referatului științific și a CV-ului.

Cererile de admitere la concurs se depun în perioada :

5 septembrie – 25 septembrie 2017

pe adresa: str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 7, tel.: 022-35-84-72.

Examenele de admitere se vor desfăşura în perioada 26-29 septembrie 2017.

            Studiile încep la 1 noiembrie 2017.

Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:

 • copia legalizată a Diplomei de doctor în ştiinţe;
 • lista lucrărilor publicate după susținerea tezei de doctor;
 • certificat despre salariul mediu pentru ultimul an de activitate, primit până la înscrierea la postdoctorat.

Documente utile:


Regulamentul Scolii Doctorale de Psihologie

Metodologia Granturi Psihologie

Consiliul școlii doctorale în Psihologie

Subiecte admiterea doctorat

Conducători doctorat școala doctorală de Psihologie

Metodologia admiterii doctorat Psihologie 2016