Cadre didactice universitare

AVIZ

CGCC aduce la cunoștință orarul desfășurării training-urilor de formare continuă a cadrelor didactice universitare pentru luna decembrie 2018.

Training decembrie 2018

 


AVIZ

În vederea oferirii de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare și dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din sistemul educațional, Centrul de ghidare şi consiliere în carieră al UPS „Ion Creangă”, anunță demararea ședințelor formative conform programelor coordonate de DACDC și Rectorul Universității:

 • Utilizarea platformei Moodle în învățământul superior.
 • Strategii de evaluare utilizate în învățământul superior.
 • Modalități de realizare a lucrului individual cu studenții.
 • Utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe studenţi în demersul didactic universitar.
 • Modalități de elaborare a suportului de curs universitar.
 • Modalități de utilizarea a google apps în învățământul superior.
 • Aspecte praxiologice de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie (2018).
 • Evaluarea criterială prin descriptori la ciclul gimnazial (Educația plastică și Educația tehnologică)

Înscrierea la ședințele formative conform programelor pentru anul de studii 2018-2019 se realizează on-line.
Accesați link-ul: AICI

Data limită de înregistrare este 25 decembrie 2018


Program de formare profesională a cadrelor didactice universitare ()

AVIZ

În vederea oferirii de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare și dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din sistemul educațional, Centrul de ghidare şi consiliere în carieră al UPS „Ion Creangă”, anunță demararea ședințelor formative conform programelor coordonate de DACDC și Rectorul Universității.

 1. Optimizarea strategiilor didactice de predare-învățare la treapta universitară de învățământ, Formator: Olga Cosovan, dr. conf. univ., 12 ore
 2. Prelegerea interactivă – 14.12.2017, aula 29, bl. III, 15.00[1]*.
 3. Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor practice / de seminar.
 4. Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor practice de laborator.

 

 1. Strategii de dezvoltare a competențelor prin lucrul individual al studenților, formator: Olga Cosovan, dr. conf. univ., 12 ore

 

 1. Relevanța sarcinilor de lucru pentru dezvoltarea competențelor – 11.01.2018, aula 29, bl. III, 13.00*.
 2. Procese și produse evaluabile.
 3. Modalități de prezentare

 

III. Dimensiuni ale competenţei profesionale la ciclul II, masterat, formator: Tatiana Cartaleanu, dr. conf. univ., 12 ore

 1. Aspectul cognitiv – 19.12.2017, aula 29, bl. III, 13.00*.
 2. Aspectul aplicativ
 3. Aspectul integrativ

 

 1. Elaborarea suportului de curs universitar, formator: Tatiana Cartaleanu, dr. conf. univ., 12 ore
 2. Managementul timpului afectat cursului – 20.12.2017, aula 29, bl. III, 13.00*.
 3. Syllabusul distribuit studenților
 4. Recomandări metodologice de desfășurare a lucrului individual.

 

VI Formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva evaluării criteriale prin descriptori,

formator:Ludmila Ursu, dr. conf. univ., 20 ore

 1. Repere normative și teoretice ale ECD – 03.10.2017, aula 23, bl. III, 15.15*.
 2. Relația curriculum școlar – ECD
 3. Proiectarea didactică de lungă durată din perspectiva ECD
 4. Proiectarea didactică de scurtă durată din perspectiva ECD
 5. Elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare în contextul ECD
 6. Instrumente de monitorizare a performanțelor elevilor în contextul ECD

7.Reconfigurarea disciplinelor fundamentale în formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II

 1. Reconfigurarea disciplinelor de specialitate în formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II
 2. Reconfigurarea stagiilor de practică în formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II
 3. Prezentarea jurnalelor de reflecții: focalizare pe sarcină; focalizare pe sine

 

VII. Prezentări electronice interactive,

formator: Tatiana Croitoru dr. conf. univ., 12 ore

1.Proiectarea prezentărilor electronice interactive – 12.03.2018, aula 34, bl. III, 15.00*..

2.Structura și elementele unei prezentări electronice interactive.

3.Teme, șabloane, constructor Slide Master

 

VIII. Utilizarea platformei Moodle în activitatea didactică,

formator: Tatiana Croitoru dr. conf. univ., 12 ore

1.Implementarea platformei Moodle în mediul universitar – 15.01.2018, aula 34, bl. III, 13.00*.

2.Structura unui site Moodle. Clase de utilizatori

3.Organizarea și crearea unui curs pe platforma Moodle

4.Dezvoltarea conținutului unui curs pe Moodle

5.Resurse şi activităţi

6.Instrumente de evaluare

VII. Scenarizarea unităților de învățare la tabla interactivă SMARTBOARD, Mariana Albu-Oprea, lector universitar, formator la Agenția Universitară a Francofoniei Antena Chișinău, 20 ore

1.Tabla interactivă şi soft-ul asociat – 18.01.2018, aula 714, bl. I, 12.00*..

2.Funcţionalităţile de bază ale tablei şi soft-ului asociat.

3.Funcţionalităţi avansate ale soft-ului asociat.

4.Elaborarea activităților didactice la TI în funcție de etapele unității de învățare.

5.Resurse compatibile.

6.Impactul TI în practicile pedagogice


Stimați colegi! 
Înscrierea la ședințele formative conform programelor pentru anul de studii 2017-2018 se realizează on-line.
Accesați link-ul: 
https://goo.gl/forms/6C0gwONrWopq9ZdP2

* Data și ora sunt valabile pentru prima ședință.

Program personal academic

Comunicat informativ

La invitația Centrului Republican pentru Copii și Tineret –  Platforma Cariera Mea, în data de 12 octombrie 2017, CGCC al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, prin persoana Liubovi Cibotaru, prodecan al facultății de Filologie, președintele Comisiei de ghidare și consiliere la facultate, a participat în cadrul panelului de lucru al Atelierului „Laboratorul bunelor practici în domeniul ghidării în carieră” cu obiectivul: identificarea soluțiilor pentru problemele existente în domeniul ghidării în carieră a tinerilor și colaborarea dintre instituții care au același scop, împărtășind experiența de activitate în Universitate.

Mulțumim organizatorilor pentru schimbul de bune practici oferit și dnei L. Ciubotaru pentru promovarea imaginii activității CGCC al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău!

AVIZ

În vederea oferirii de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare și dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din sistemul educațional, Centrul de ghidare şi consiliere în carieră al UPS „Ion Creangă”, anunță demararea ședințelor formative conform programelor coordonate de DACDC și Rectorul Universității. Pentru mai multe detalii accesați 

AVIZ
CGCC aduce la cunoștință locul desfășurării training-urilor de formare continuă a cadrelor didactice universitare pentru luna februarie 2017.

Locul ședințelor de training pentru februarie 2017

AVIZ

CGCC aduce la cunoștință orarul desfășurării training-urilor de formare continuă a cadrelor didactice universitare în perioada februarie-aprilie 2017

Training-uri februarie-aprilie 2017 

AVIZ

CGCC aduce la cunoștință orarul desfășurării training-urilor de formare continuă a cadrelor didactice universitare pentru luna ianuarie 2017.

Training-uri ianuarie 2017

AVIZ

În vederea oferirii de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare și dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din sistemul educațional și analizei de nevoi a cadrelor chestionate, CGCC informează despre demararea procesului de înscriere la programele de training.

Înscriere și evidența solicitanților se va realiza numai prin e-mail: cgcreanga@mail.ru