Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră

[fruitful_tabs type="vertical" width="100%" align="right" ]
[fruitful_tab title="Despre centru"]

Miercuri, 4 martie 2015, în sala senatului UPS „Ion Creangă” a avut loc şedinţa festivă de inaugurare şi prezentare a Centrului de ghidare şi consiliere în carieră  (CGCC).

Centrului de ghidare şi consiliere în carieră

Misiunea CGCC
 • orientarea şi proiectarea carierei;
 • consiliere în carieră;
 • consultanţă în formarea şi integrarea socio-profesională;
 • servicii adresate studenţilor, masteranzilor, absolvenţilor universităţii, cadrelor didactice universitare, absolvenţilor de licee şi colegii, angajatorilor.
 Obiectivele CGCC
 • formarea nevoii de proiectare a carierei, a sistemului de valori și competențe ce facilitează integrarea socio-profesională;
 • cunoașterea potențialului individual al beneficiarului;
 • formarea unei viziuni clare și realiste asupra posibilităților de formare profesională și angajarea în cîmpul muncii;
 • formarea unei optici de marketing vocațional axată pe consumator (angajator) și deținerea unor modalități de promovare.
Coordonarea activităţilor CGCC
Intern
 • decanatele facultăţilor
 • SAS
 • sindicatele studenţeşti
 • DACDC
Extern
 • ANOFM
 • structurile similare din sistemul educaţional din RM
 • entităţile socio-economice şi asociaţiile ONG
 • foştii absolvenţi, potenţiali angajatori din mediul preuniversitar şi economic

Activităţile CGCC 

 Consilierea                                           

 • consiliere educaţională
 • consiliere în carieră
 • consiliere psihologică

Administrarea resurselor informaţionale

Elaborare / coordonare de proiecte punctuale(anuale și periodice)

Acţiunile CGCC
 • Evaluarea activităţii centrului;
 • Selectarea surselor TIC;
 • Cooperare cu alţi furnizori;
 • Diversificare a ofertei de ghidare şi consiliere a carierei;
 • Aplicarea de strategii interne de lucru;
 • Participare/elaborare/ghidare – proiecte instituţionale, naţionale şi europene în domeniul consilierii şi ghidării în carieră;
 • Respectare a Ethos-ul intra-instituţional al centrului;
 • Publicare de lucrări în domeniul ghidării şi consilierii carierei;
 • Asigurare a unei oferte minimale de servicii de consiliere şi ghidare în carieră.

Beneficiarii centrului

 • Absolvenţii de liceu şi colegii, viitori studenţi ai UPS „I. Creangă”;
 • Studenţii şi masteranzii UPS „I. Creangă”;
 • Cadrele didactice universitare;
 • Instituţiile preuniversitare / entităţile economice angajatoare.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Acte normative"]

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Liceeni"]

 

 

Creangă cu neamuri 2016

Olimpeada la disciplinele școlare

Agenda săptămânii ușilor deschise

Agenda săptămânii ușilor deschise

Săptămâna ușilor deschise

Săptămâna ușilor deschise

Aviz informativ

  instituțiilor de învățământ preuniversitar din Republica Moldova

Stimaţi colegi, avem onoarea să vă informăm că Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău a inaugurat Centrul de Ghidare şi Consiliere în carieră (CGCC).

Prin misiunea sa centrul va oferi consultanţă în alegerile şi preferinţele tuturor beneficiarilor din mediul academic şi mediile socio-economice: orientarea şi proiectarea carierei, consiliere în carieră, consultanţă în formarea şi integrarea socio-profesională; servicii adresate absolvenţilor de liceu şi colegii, studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor universităţii, cadrelor didactice universitare, angajatorilor, absolvenţilor de studii superioare, care solicită recalificarea şi formarea continuă în contextul educaţiei pe parcursul vieţii.

În perioada 2-4 aprilie, CGCC UPS „I. Creangă” va organiza „Săptămîna uşilor deschise” cu un program variat de activităţi orientate spre informarea publicului (elevi, părinţi, absolvenţi de colegii, absolvenţi de studii superioare care solicită recalificarea şi formarea continuă în contextul educaţiei pe parcursul vieţii, studenţi absolvenţi ai universităţii) cu oferta educaţională a universităţii şi despre organizarea Olimpiadelor universităţii pe disciplinele şcolare.

Deţinătorii premiilor de gradul I (clasa XII) la olimpiadele pe disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională la UPS „Ion Creangă” conform diplomei obţinute.

Pentru detalii, cei interesaţi pot accesa site-ul universităţii www.upsc.md,

Cu respect,

Liliana Saranciuc-Gordea, dr. ped., conf. univ., sef CGCC

Angela Teleman, dr. ped., conf. univ., coordonator „Relaţii cu publicul”

Email: cgcreangă@mail.ru

Tel: 022 358260

UPS "I. Creangă" Centrul de ghidare şi consiliere în carieră

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Studenți"]

Program de consiliere educațională

AVIZ

Luni, 07.05.2018, pentru studenții (ciclului I, licență), anul 1, 2 și 3 de studii, frecvența la zi și masteranzi,  cu referire la implicare în acțiuni de voluntariat extern în plan național, CGCC în colaborare cu Asociația Little People România a organizat o ședință de informare a studenților universității despre activitatea de recrutare a tinerilor voluntari în acțiuni de îmbunătățire a calității vieții copiilor și tinerilor bolnavi de cancer.

Studenții prezenți la ședință au constatat că pot contribui semnificativ la rata de supraviețuire a acestui grup de bolnavi, prin oferirea unui suport psihosocial și emoțional pe toată perioada spitalizării și după finalizarea tratamentului (activități pentru cei mici; intervenții specializate  pentru adolescenți și tineri adulți, tabere, focus grup-uri cu supraviețuitori, educație pentru pacienți etc.


Programul de consiliere educațională a studenților

AVIZ

Luni, 4 septembrie 2017, ora 13.00, aula 318, blocul de studii VI, Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră anunță demararea Zilei Matricolei pentru studenții anului I  la facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

Invitați:

 1. Franț Lilia, președintele Comitetului Sindical al Studenților;
 2. Popa Galina, specialist Serviciu de evidență a populației,
 3. Scherlet Ecaterina, șef al Bibliotecii universitare;
 4. Jeleapov Elena, șef Punct medical universitar;
 5. Ciorbă Constantin, dr. hab. prof. univ, decan al Facultății Formare continuă și a celor cu funcții de conducere, membru catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans;
 6. Vacarciuc Mariana, dr., conf. univ., șef Centrul de educație artistică și instruire complementară;
 7. Saranciuc-Gordea Liliana, dr., conf., șef Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră;
 8. Popa Natalia, lector universitar, metodist „Relații cu publicul” al Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră.

AVIZ

Vineri, 1 septembrie 2017 de Ziua Cunoștințelor Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră anunță demararea Zilei Matricolei pentru studenții anului I la toate facultățile UPS „Ion Creangă” din Chișinău conform orarului:

Facultatea Ora Blocul de studii, aula
Filologie 830 Bl. I, 101
Limbi și Literaturi Străine 930 Bl. I, 102
Psihologie și Psihopedagogie Specială 1030 Bl. II, 58
Științe ale Educației și Informatică 1100 Bl. I, 103
Istorie și Geografie 1130 Bl. I, 507

Invitați:

 1. Franț Lilia, președintele Comitetului Sindical al Studenților;
 2. Popa Galina, specialist Serviciu de evidență a populației,
 3. Scherlet Ecaterina, șef al Bibliotecii universitare;
 4. Jeleapov Elena, șef Punct medical universitar;
 5. Ciorbă Constantin, dr. hab. prof. univ, decan al Facultății Formare continuă și a celor cu funcții de conducere, membru catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans;
 6. Vacarciuc Mariana, dr., conf. univ., șef Centrul de educație artistică și instruire complementară;
 7. Saranciuc-Gordea Liliana, dr., conf., șef Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră;
 8. Popa Natalia, lector universitar, metodist „Relații cu publicul” al Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră.

AVIZ

Dragi studenți ai UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Compania SRL „Dyninno”, propune un training de familiarizare cu activitatea companiei și eventuala angajare a voastră în câmpul muncii.

Programul training-ului:

- familiarizarea cu istoria creării companiei, a valorilor, locurilor de muncă și posturilor în cadrul firmei;

- feedback-ul actualilor noștri angajați;

- fail-uri multimedia (video), care reflectă stilul companiei „Dyninno”;

- propunerea de angajare în câmpul muncii (ofertă de muncă).

Durata training-ului: o oră.

Demararea ședințelor de training va avea loc conform orarului de mai jos.

Facultatea

 

Data, ora,

aula

Responsabil

(președinte CGCF/tutore de program)

Nume, prenume, tel. mobil

Psihologie și psihopedagogie specială 20.09.17 Popescu Cristina
13:00 – 14:00
Bloc II, aula 58
Arte plastice și design 14.09.17 Arbuz-Spatari Olimpiada
10:00 – 11:00
Bloc VI, aula 314
Științe ale educației și Informatică 15.09.17 Ciobanu Valentina
10:30 – 11:10
Bloc I, aula 101
Filologie

 

15.09.17 Cibotaru Liuba
10:30 – 11:10
Bloc I, aula 101
Limbi și literaturi străine 15.09.17 Bolduma Viorica
11:30 – 12:30
Bloc I, aula 102

CGCC

13.09.2017

În această vară, Academia Oxford Royale va primi un grup de studenți la una dintre cele mai vechi și mai pitorești dintre toate colegiile din Oxford University – Merton College.Dacă v-ați gândi să vă alăturați pentru o experiență care va fi impecabilă din punct de vedere cultural și social, deoarece va fi benefică din punct de vedere academic.

Pentru mai multe detalii accesați https://www.oxford-royale.co.uk/oxford-summer-school-adults


Programul de activitate a Centrului de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei

Proiect de activitate a Centrului de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei (CCACF) destinat studenților și masteranzilor UPS „Ion Creangă”


Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” - 2016 - 2017

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Absolvenți"]

În atenția absolvenților (ciclul I, licență), domeniul de formare - Științe ale Educației, Promoția 2018!

Joi, 03.05.2018, ora 13.00, în Sala festivă, bl. I, va avea loc Seminarul de ghidare și consiliere în carieră Drepturile tânărului specialist, organizat de CGCC în colaborare cu Sindicatele studențești.

Invitații:

 1. Ceban Eudochia, Direcția învățământ profesional tehnic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova;
 2. Arnatul Ana, Federația Sindicatului Educației și Științei;
 3. Reprezentant DGETS a Consiliului municipal Chișinău.

Drepturile și garanțiile tinerilor specialiști în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 802 din 29.10.2015

http://lex.justice.md/md/361750/

Stimate  absolvent al  Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din municipiul Chişinău!

Vă  felicităm  cu obţinerea diplomei de licenţă şi vă dorim  angajare şi carieră profesională reuşită!

Dacă nu aţi reuşit să determinaţi încă locul de muncă după absolvirea Universităţii, vă recomandăm soluţionarea problemei prin intermediul:

– Agenţiilor teritoriale (raionale) de stat pentru ocuparea forţei de muncă, care acordă gratuit servicii de mediere privind angajarea în câmpul muncii. Coordonatele Agenţiilor teritoriale pot fi obţinute accesând www.anofm.md;

– Internetului, accesând:

www.anofm.md; www.jobmarket.gov.md; www.jobinfo.md; www.birjatruda.md; www.studii.md;www.hr.md; www.cv.md; www.555.md;

– Mijloacelor de informare mass-media ( Presa, Radio, TV );

-Vizitării instituţiilor preuniversitare/întreprinderilor respective cu depunerea  CV.

În scopul promovării valorilor universitare şi a imaginii Universităţii  optăm pentru  ajustarea continuă a pregătirii cadrelor la cererea pieţei muncii. La acest proces va rugăm să vă aduceţi aportul şi Dvs., accesînd site-l universităţii şi completînd fişa absolventului.

Vă mulţumim anticipat. Păstraţi relaţiile cu Universitatea. Vom fi bucuroşi să vă acordăm asistenţă privind soluţionarea problemelor cu care vă veţi confrunta atât la angajare în câmpul muncii, cât şi în activităţile profesionale.

Prin indicarea datelor  personale vă daţi benevol acordul  în păstrarea legăturii cu UPS „I. Creangă”. Toate informaţiile cu caracter  personal vor fi folosite, doar în scopul îndeplinirii misiunii Centrului de ghidare şi consiliere în carieră şi nu vor fi distribuite persoanelor terţe fără acordul Dvs.

CGCC

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Cadre didactice universitare"]

Program de formare profesională a cadrelor didactice universitare ()

AVIZ

În vederea oferirii de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare și dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din sistemul educațional, Centrul de ghidare şi consiliere în carieră al UPS „Ion Creangă”, anunță demararea ședințelor formative conform programelor coordonate de DACDC și Rectorul Universității.

 1. Optimizarea strategiilor didactice de predare-învățare la treapta universitară de învățământ, Formator: Olga Cosovan, dr. conf. univ., 12 ore
 2. Prelegerea interactivă – 14.12.2017, aula 29, bl. III, 15.00[1]*.
 3. Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor practice / de seminar.
 4. Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor practice de laborator.

 

 1. Strategii de dezvoltare a competențelor prin lucrul individual al studenților, formator: Olga Cosovan, dr. conf. univ., 12 ore

 

 1. Relevanța sarcinilor de lucru pentru dezvoltarea competențelor – 11.01.2018, aula 29, bl. III, 13.00*.
 2. Procese și produse evaluabile.
 3. Modalități de prezentare

 

III. Dimensiuni ale competenţei profesionale la ciclul II, masterat, formator: Tatiana Cartaleanu, dr. conf. univ., 12 ore

 1. Aspectul cognitiv – 19.12.2017, aula 29, bl. III, 13.00*.
 2. Aspectul aplicativ
 3. Aspectul integrativ

 

 1. Elaborarea suportului de curs universitar, formator: Tatiana Cartaleanu, dr. conf. univ., 12 ore
 2. Managementul timpului afectat cursului – 20.12.2017, aula 29, bl. III, 13.00*.
 3. Syllabusul distribuit studenților
 4. Recomandări metodologice de desfășurare a lucrului individual.

 

VI Formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva evaluării criteriale prin descriptori,

formator:Ludmila Ursu, dr. conf. univ., 20 ore

 1. Repere normative și teoretice ale ECD – 03.10.2017, aula 23, bl. III, 15.15*.
 2. Relația curriculum școlar - ECD
 3. Proiectarea didactică de lungă durată din perspectiva ECD
 4. Proiectarea didactică de scurtă durată din perspectiva ECD
 5. Elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare în contextul ECD
 6. Instrumente de monitorizare a performanțelor elevilor în contextul ECD

7.Reconfigurarea disciplinelor fundamentale în formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II

 1. Reconfigurarea disciplinelor de specialitate în formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II
 2. Reconfigurarea stagiilor de practică în formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II
 3. Prezentarea jurnalelor de reflecții: focalizare pe sarcină; focalizare pe sine

 

VII. Prezentări electronice interactive,

formator: Tatiana Croitoru dr. conf. univ., 12 ore

1.Proiectarea prezentărilor electronice interactive – 12.03.2018, aula 34, bl. III, 15.00*..

2.Structura și elementele unei prezentări electronice interactive.

3.Teme, șabloane, constructor Slide Master

 

VIII. Utilizarea platformei Moodle în activitatea didactică,

formator: Tatiana Croitoru dr. conf. univ., 12 ore

1.Implementarea platformei Moodle în mediul universitar – 15.01.2018, aula 34, bl. III, 13.00*.

2.Structura unui site Moodle. Clase de utilizatori

3.Organizarea și crearea unui curs pe platforma Moodle

4.Dezvoltarea conținutului unui curs pe Moodle

5.Resurse şi activităţi

6.Instrumente de evaluare

VII. Scenarizarea unităților de învățare la tabla interactivă SMARTBOARD, Mariana Albu-Oprea, lector universitar, formator la Agenția Universitară a Francofoniei Antena Chișinău, 20 ore

1.Tabla interactivă şi soft-ul asociat – 18.01.2018, aula 714, bl. I, 12.00*..

2.Funcţionalităţile de bază ale tablei şi soft-ului asociat.

3.Funcţionalităţi avansate ale soft-ului asociat.

4.Elaborarea activităților didactice la TI în funcție de etapele unității de învățare.

5.Resurse compatibile.

6.Impactul TI în practicile pedagogice

Stimați colegi! 
Înscrierea la ședințele formative conform programelor pentru anul de studii 2017-2018 se realizează on-line.
Accesați link-ul:
https://goo.gl/forms/6C0gwONrWopq9ZdP2

* Data și ora sunt valabile pentru prima ședință.

Program personal academic

Comunicat informativ

La invitația Centrului Republican pentru Copii și Tineret -  Platforma Cariera Mea, în data de 12 octombrie 2017, CGCC al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, prin persoana Liubovi Cibotaru, prodecan al facultății de Filologie, președintele Comisiei de ghidare și consiliere la facultate, a participat în cadrul panelului de lucru al Atelierului „Laboratorul bunelor practici în domeniul ghidării în carieră” cu obiectivul: identificarea soluțiilor pentru problemele existente în domeniul ghidării în carieră a tinerilor și colaborarea dintre instituții care au același scop, împărtășind experiența de activitate în Universitate.

Mulțumim organizatorilor pentru schimbul de bune practici oferit și dnei L. Ciubotaru pentru promovarea imaginii activității CGCC al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău!

AVIZ

În vederea oferirii de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare și dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din sistemul educațional, Centrul de ghidare şi consiliere în carieră al UPS „Ion Creangă”, anunță demararea ședințelor formative conform programelor coordonate de DACDC și Rectorul Universității. Pentru mai multe detalii accesați 

AVIZ
CGCC aduce la cunoștință locul desfășurării training-urilor de formare continuă a cadrelor didactice universitare pentru luna februarie 2017.

Locul ședințelor de training pentru februarie 2017

AVIZ

CGCC aduce la cunoștință orarul desfășurării training-urilor de formare continuă a cadrelor didactice universitare în perioada februarie-aprilie 2017

Training-uri februarie-aprilie 2017 

AVIZ

CGCC aduce la cunoștință orarul desfășurării training-urilor de formare continuă a cadrelor didactice universitare pentru luna ianuarie 2017.

Training-uri ianuarie 2017

AVIZ

În vederea oferirii de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare și dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din sistemul educațional și analizei de nevoi a cadrelor chestionate, CGCC informează despre demararea procesului de înscriere la programele de training.

Înscriere și evidența solicitanților se va realiza numai prin e-mail: cgcreanga@mail.ru

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Acțiuni"]

Bilanțul Zilei Ușilor deschise la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău reflectat în ziarul FĂCLIA Nr. 14 (3507), Vineri, 13 aprilie 2018
Pentru detalii: www.ziarul-faclia.md

Comunicat informativ CGCC

În direcția de reconceptualizare a orientării profesionale și consilierii în carieră, în incinta ASEM, a demarat Forumul Profesiilor O carieră de succes acasă organizat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), susținut de Austrian Development Cooperation, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu masa rotundă Ghidarea în carieră a Tinerilor – provocări și perspective cu obiectivele: motivarea tinerilor în dezvoltarea unei cariere de succes acasă; dezvoltarea parteneriatelor locale în educația pentru carieră.

La acest eveniment opinia și experiența universitară a fost împărtășită de Natalia Popa, metodist CGCC, UPS „Ion Creangă” din Chișinău în dialog cu alți participanți: Lia Sclifos, manager REVOCC, CEDA; Alina Beșleagă, șef secție Programe de mobilitate și cooperare internațională, Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico” et. al.

Mulțumim organizatorilor pentru schimbul de bune practici oferit!


La 1 și 4 septembrie 2017, de Ziua cunoștințelor, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a demarat Ziua matricolei pentru studenții anului I de studii care se află la începutul „primei toamne crengiene“ a studenţiei și dornici în descoperirea nebănuitei frumuseţi a domeniului ales.

Studenții anului I au fost felicitați de Rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” dr., prof.univ. Nicolae Chicuș, decanii facultăților, șefii catedrelor de profil și reprezentanții centrelor de activitate complementară a Universității.

Bine aţi venit la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”!

Bine aţi venit la studii de calitate!

Compania Simpals şi Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" (UPS "Ion Creangă") au semnat un acord de colaborare, potrivit căruia proiectul Joblist.md a devenit partenerul informaţional al instituţiei de învăţământ superior. La ceremonia de semnare, care a avut loc pe 6 iunie în Sala Senatului Universităţii, a asistat rectorul UPS "Ion Creangă" Nicolae Chicuş, managerul de proiecte Simpals Andrei Matcovschi, precum şi profesorii şi studenţii universităţii pedagogice.

Joblist intenționează să contribuie la angajarea absolvenţilor facultăţii, dar şi asupra dezvoltării profesionale a acestora. Mai mult, portalul va reflecta evenimentele, care au loc în cadrul universităţii, precum şi să informeze absolvenţii despre beneficiile învăţământului superior oferite de UPS "Ion Creangă".

Cea mai veche instituţie de învăţământ pedagogic din Moldova a fost fondată la 16 august 1940 şi purta genericul Institutul Pedagogic din Chişinău. La acel moment, institutul forma cinci facultăţi: Istorie şi Filologie, Fizică, Matematică, Biologie şi Geografie. În anul 1955 universitatea a primit numele lui Ion Creangă. În prezent, UPS Ion Creangă - este un complex modern universitar, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea 6 facultăţi. Fiecare absolvent îşi va găsi vocaţia sa după bunul plac. Absolvenţii şcolilor şi liceelor pot opta pentru următoarele specialităţi: psihologie, psihologie educaţională, asistenţă socială, istorie, geografie, etnologie, informatică, matematică, pedagogia claselor primare, pedagogie preşcolară, design vestimentar, design interior, arte decorative, desen, pictură,  arte decorative, limbi străine şi literatură, limba şi literatura română, limba şi literatura rusă. În plus, este disponibil masteratul, doctoratul şi alte unităţi.

Proiectul Joblist permite tinerilor profesioniști crearea CV-ului prin intermediul site-ului, care, datorită opţiunii " Selectarea CV-ului", va fi accesibil pentru vizualizare tuturor angajatorilor. Pe site sunt plasate poziţiile vacante recente, iar absolvenţii pot găsi un job după plac, efectuând doar câteva click-uri.

Joblist este unul dintre proiectele companiei Simpals, care include în site portalurile 999.md, point.md, mama.md, afisha.md şi altele. Lunar platformele web ale companiei Simpals sunt vizitate de către aproximativ 1.5 milioane utilizatori unici (peste 70 % dintre utilizatorii moldnetului), iar cinci dintre ele sunt în top 10 cele mai accesate site-uri din Moldova.

Înregistrarea emisiei briefingului şi semnarea acordului este disponibilă pe pagina oficială de Facebook a proiectului Joblist, iar cele mai importante momente ale evenimentului le puteţi găsi în galeria foto.

Recuzita Caravanei promoționale de atragere în cariera profesională şi didactică

Toți cei interesați de cariera didactică, brațele crengiene vă sunt mereu deschise.
UPS „I. Creangă” din Chișinău
str. Ion Crenagă 1, tel.022747208, e-mail: creangaups@yahoo.com

Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei în parteneriat cu Centrul de ghidare şi consiliere în carieră, invită studenții și masteranzii din cadrul UPS „Ion Creangăˮ

Marţi, 21 februarie, 2017 ora 15°°, aula 103 bl. I

la atelierul de formare a competențelor de autoeficiență

şi dezvoltarea optimă a resurselor personale.

Stabilirea, formularea și soluționarea unor probleme existențiale/de viață

și a celor apărute în procesul studiilor.

FormatoriiCuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

         Răileanu Olga, lector univ., doctorandă

La finalul activității persoanele implicate vor primi certificate de participare!

Acțiunile parteneriatului de colaborare DGETS și UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Pe data de 25.11.2016 CGCC a participat la Masa rotundă „Drepturile și garanțiile tinerilor specialiști în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 802 din 29.10.2015” găzduită de DGETS Chișinău.
Mulțumim organizatorilor pentru colaborare.

 Masa rotundă

 Masa rotundă

 Masa rotundă

 Masa rotundă

AVIZ

UPS „Ion Creangă” din Chișinău în data de 17.11.2016 a participat la celebrarea Zilei Internaționale a Prematurității, organizată de Asociația Obștească „VITAE” prin proiectul fotografic de sensibilizare, informare a societatii despre nașterea copiilor prematuri, care sunt niște luptători, și merită șansa la viață indiferent de cazul că s-au născut mai devreme de termen.
Copiii prematuri luptă pentru fiecare minut al vieții!

AVIZ

Miercuri, 16 noiembrie 2016, CGCC a participat la Ședința de lucru privind Aspectele activității de formare profesională a șomerilor în anul 2017, dimensiunea Cerințe privind elaborarea planurilor de învățământ. Aspecte legislative în domeniul învățare pe tot parcursul vieții (formator: V. Lungu, Șef Secția Studii Postuniversitare și Învățare pe tot parcursul vieții, ME), organizat de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a municipiului Chișinău.

AVIZ

CGCC informează că joi, 17 noiembrie 2016, ora 12.00,  la galeria din incinta Shopping Malldova (str. Arborilor 21, Chișinău), Asociația Obștească „VITAE” invită la celebrarea Zilei Internaționale a Prematurității printr-o prezentare fotografică.

Proiectul de acordare a burselor de metit!

În atenția studenților!

Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit 2015 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia a XX-a jubiliară, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al companiei Orange Moldova.

Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a cîte 12000 MDL, după cum urmează:

 • pînă la 35 de burse – pentru studenţii de la ultimul an de studii (ciclul Licenţă);
 • pînă la 15 burse – pentru studenţii masteranzi de la primul an de studii (ciclul Masterat).

În atenția studenților!

Centrul de ghidare și consigliere în carieră informează: BC „Moldova Agroindbank” SA şi Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea celei de-a doua ediţii a Programului „Burse pentru Viitorul Tău!”

http://www.eac.md/ro/scholarships/soros/dezavant/index.html

În ediţia din acest an a concursului, vor fi oferite 50 de burse a câte 5000 lei, care vor fi distribuite în modul următor: 25 – pentru studenţii înmatriculaţi în anul I de studiu, la instituţiile de învăţământ superior din Moldova şi 25 de burse – pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente, promovaţi în anul II de studii, care pot candida pentru reînnoirea burselor.

Grupul ținta al inițiativei în cauza sunt tinerii care provin din familii cu venituri modeste, din familii cu mulți copii, care sunt orfani sau se afla sub tutela, și/sau cu dizabilități, tineri atît din zonele urbane, cît și din cele rurale.

Informaţii suplimentare, precum şi formularul de aplicare pot fi găsite pe www.eac.md şi la sediul Centrului de Informaţii Universitare din str. Puşkin 16, tel: (022) 221172, 221167.

Ziua solidară

Gas Natural Fenosa anunță concursul pentru burse de studii în cadrul proiectului ZIUA SOLIDARĂ.

Beneficiarii vor fi tineri cu rezultate academice excelente.

Centrul SYSLAB, în cadrul Proiectului Antreprenorial Inovativ pentru Angajare Durabilă, oferă instruirea tinerilor absolvenți, pentru ca aceștia să se poată orienta mai bine pe piața locală și să-și găsească un loc de muncă pe potriva studiilor și competențelor personale.

Centrul oferă serviciile lor cu titlu gratuit, iar beneficiarii direcți sunt asistați într-o manieră profesionistă și bine structurate de cel mult 4 luni de zile de aflare în centru.

Roma Education Fund din Budapesta, Ungaria, și Fundația „Remembrance, Responsability and Future” anunță cel de-al doisprezecelea an de desfășurare a Programului de Burse Universitare în Drept și Științe Umanistice pentru tinerii romi, care momentan studiază sau din toamna 2015, doresc să-și urmeze studiile la o universitate sau colegiu acreditat din Republica Moldova.

Scopul Programului este facilitarea accesului la învățămîntul superior pentru reprezentanții etnici rome prin oferirea unei burse de studiu, care va acoperi taxa de școlarizare, costul cărților, materiale didactice, și parțial, cheltuielile pentru cazare.

Centrul de Informații Universitare a Ministerului Educației anunță lansarea Programului „Susținerea tinerilor profesori de informatică din zonele rurale” organizat și cu suportul financiar al Fundației „Orange Moldova și susținut de Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Proiectul are drept scop susținerea profesorilor de informatică, care își vor începe activitatea didactică în instituțiile de învățămînt din mediul rural în septembrie 2015, prin oferirea unui sprijin financiar în valoare de 2500 de lei în primul an de angajare ca tineri specialiști.

Tabăra de odihnă și întremare a sănătății pentru copii „Zîmbetul”, din orășelul Vadul-lui-Vodă, solicită studenți pentru angajare în calitate de educator, pentru perioada iunie-august, 2015.

tel.: 068229969 – Vladislav Rotaru.

Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră la solicitarea Centrului de admitere la studii în străinătate EXCEL informează!

Centrul de admitere la studii în străinătate EXCEL (www.excel.md)  recrutează consilieri educaţionali pe post permanent (full-time). Consilierii educaţionali vor oferi informaţii şi asistenţă necesară elevilor şi studenţilor în procesul de admitere la studii în străinătate. Vor fi antrenaţi, de asemenea, şi în cadrul altor proiecte educaţionale, organizate de către EXCEL în Republica Moldova.

Cerinţe:

• Abilităţi bune de comunicare şi pasiune pentru lucrul cu oamenii;

• Responsabilitate şi atenţie la detalii;

• Studii superioare sau medii de specialitate complete;

• Disponibilitate de a călători peste hotare;

• Cunoaşterea la un nivel avansat a limbii germane şi/sau a limbii engleze.

Excel oferă în schimb condiţii de lucru plăcute într-un colectiv prietenos, pachet social complet, salariu atractiv şi posibilitate de a cunoaşte o mulţime de oameni interesanţi din diferite colţuri ale lumii.

Dacă vă regăsiţi în descrierea de mai sus, vă rugăm să expediaţi CV-ul Dvs. cu fotografie şi o scrisoare de motivaţie redactată în limba engleză la adresa de e-mail: jobs@excel.md.

Diana CIORICI

Admissions Assistant

EXCEL

Puskin 45 Street, Chisinau MD2005, Moldova

Tel: +373 (22) 224059  E-mail: d.ciorici@excel.md

www.excel.md

Fii la curent cu ultimile știri, burse și alte oferte de studii în străinatate!

Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră informează (sursa UNIMEDIA) studenţii şi masteranzii universităţii din domeniile: Formarea profesorilor și Științe ale educației;
Științe sociale și comportamentale!

Guvernul Republicii Slovace a oferit Republicii Moldova cinci burse pentru ciclul I și II de studii universitare complete (inclusiv un an de pregătire pentru limba slovacă, dacă este necesar) și o bursă pentru studii complete de doctorat (inclusiv un an de pregătire pentru limba slovacă, dacă este necesar) începând din septembrie 2015.

Candidații vor trimite cererile online, la care se vor anexa actele necesare, la www.vladnestipendia.sk, până la data de 28 mai 2015.

La 29 mai 2015, Ambasada Slovaciei împreună cu reprezentanții Ministerului Educației din R. Moldova vor selecta bursierii.

În atenția elevilor și studenților!

Guvernul Korean anunță Programul de burse și posibilități pentru studenți străini,  la KDI School of Public Policy and Management în acordarea burselor pentru anul de studii 2015-2016.

În atenția studenților!

Instituția publică „Tabăra de odihnă pentru copii La Dumbravă” din or. Soroca, solicită 20 de studenți pentru angajarea în calitate de educator, în perioada estivală 2015.

Centrul de ghidare şi consiliere în carieră a demarat campania de promovare a imaginii activităţii  centrului la facultăţile universităţii.

Centru de ghidare şi consiliere în carieră, la demersul Administraţiei instituţiei preşcolare nr. 180 din or. Chişinău, anunţă studenţii, masteranzii universităţii, absolvenţii universităţii şi absolvenţii instituţiilor superioare de învăţămînt despre oferta de angajare în cîmpul muncii – funcţia de educator.
Cei interesaţi de oferta propusă pentru informaţii suplimentare, sau au nevoie de a fi ghidaţi în carieră, ne pot scrie la adresa Email: cgcreangă@mail.ru sau contacta direct  Tel: 022 358260

Buna ziua stimati colegi.

Comunitatea Moodle Moldova organizeaza in perioada 30 martie – 03 aprilie Evenimentul International MoodleMoot 2015 Moldova.

In cadrul acestui eveniment avem fericita ocazie de a ne instrui.

Cei care vor promova testul final vor obtine Certificate recunoscute de Comunitatea Moodle Globală.

Organizatorii evenimentului – eLearning & Software SRL (Parteneri Autorizati ai Moodle Global) au acceptat un preț promoțional de doar 50$ pentru 40 ore de instruire.

Informație suplimentară o expediem în anexa, dar o puteți gasi si pe site-ul Evenimentului http://www.moodle.md/moot2015/

Pentru a participa la instruire și / sau ateliere e nevoie sa ne înregistram la adresa: http://www.moodle.md/moot2015/login/signup.php

Vă rugam respectuos să confirmați recepționarea acestui mesaj.

Cu respect

Portarescu Serghei

Director MACIP-ASEM

tel: 067 322 396

Consiliile Americane din Moldova invită studenţi absolvenţi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători în domeniul ştiinţelor umaniste şi sociale din Republica Moldova să beneficieze de bursa oferită de Programul Carnegie.

Acest program oferă oportunităţi de cercetare în SUA (burse de patru luni) pentru cercetătorii și cadrele didactice, ale căror proiecte de cercetare se axează pe tema Transformărilor Sociale în Regiunea de Frontieră a Eurasiei de Vest – Belarus, Republica Moldova şi Ucraina. 

Joi,19 martie la ora 17:00, va avea loc prezentarea programului în incinta Consiliilor Americane din Moldova (str. Kogălniceanu 81, et 3). 

Coordonator program: Alexey Kharlamov alexei@nceeer.org

Alte detalii despre bursa de cercetare Carnegie: http://www.americancouncils.md/carnegie/program_overview

Lista bursierilor din Republica Moldova: http://www.nceeer.org/carnegie-research-fellowship.html#fellows

Compania SRL „KINTALY”, ce se ocupă cu consultanţă în domeniul resurselor umane şi organizarea evenimentelor cu caracter social de plasare în cîmpul muncii, organizează în perioada 27-28 martie 2015 în incinta Centrului de Cultură şi Istorie Militară (fosta „Casa Armatei”), evenimentul „Tîrgul de Cariere Chişinău”, care vine în ajutor tuturor beneficiarilor ce se află în căutarea unui loc de muncă.

Informaţii utile despre proiectul companiei SRL „KINTALY” le puteţi găsi                 pe site-ul www.targuldecariere.md .

Cu respect, CGCC.

Liliana Saranciuc-Gordea, doct. ped., conf. univ., sef CGCC

Angela Teleman, doct. ped., coordonator „Relaţii cu publicul”

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Contacte"]

Centrul de ghidare şi consiliere în carieră (CGCC) al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
din Chişinău

Şef: Liliana Saranciuc-Gordea, dr. conf. univ.

doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Coordonator „ Relaţii publice”: Natalia Popa, lect. univ.

doctor în pedagogie, conferențiar universitar interimar

Email: cgcreanga@mail.ru

Tel : 022358260  

[/fruitful_tab]

[/fruitful_tabs]

Centrul de Consiliere și Ghidare în Carieră

Şef: Liliana Saranciuc-Gordea,
dr. conf. univ.

Coordonator „ Relaţii publice”:
Natalia Popa, lect. univ.

Email: cgcreanga@mail.ru
Tel : 022358260