Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră

Despre

Miercuri, 4 martie 2015, în sala senatului UPS „Ion Creangă” a avut loc şedinţa festivă de inaugurare şi prezentare a Centrului de ghidare şi consiliere în carieră  (CGCC).

Centrului de ghidare şi consiliere în carieră

Misiunea CGCC
 • orientarea şi proiectarea carierei;
 • consiliere în carieră;
 • consultanţă în formarea şi integrarea socio-profesională;
 • servicii adresate studenţilor, masteranzilor, absolvenţilor universităţii, cadrelor didactice universitare, absolvenţilor de licee şi colegii, angajatorilor.
 Obiectivele CGCC
 • formarea nevoii de proiectare a carierei, a sistemului de valori și competențe ce facilitează integrarea socio-profesională;
 • cunoașterea potențialului individual al beneficiarului;
 • formarea unei viziuni clare și realiste asupra posibilităților de formare profesională și angajarea în cîmpul muncii;
 • formarea unei optici de marketing vocațional axată pe consumator (angajator) și deținerea unor modalități de promovare.
Coordonarea activităţilor CGCC
Intern
 • decanatele facultăţilor
 • SAS
 • sindicatele studenţeşti
 • DACDC
Extern
 • ANOFM
 • structurile similare din sistemul educaţional din RM
 • entităţile socio-economice şi asociaţiile ONG
 • foştii absolvenţi, potenţiali angajatori din mediul preuniversitar şi economic

Activităţile CGCC 

 Consilierea                                           

 • consiliere educaţională
 • consiliere în carieră
 • consiliere psihologică

Administrarea resurselor informaţionale

Elaborare / coordonare de proiecte punctuale(anuale și periodice)

Acţiunile CGCC
 • Evaluarea activităţii centrului;
 • Selectarea surselor TIC;
 • Cooperare cu alţi furnizori;
 • Diversificare a ofertei de ghidare şi consiliere a carierei;
 • Aplicarea de strategii interne de lucru;
 • Participare/elaborare/ghidare – proiecte instituţionale, naţionale şi europene în domeniul consilierii şi ghidării în carieră;
 • Respectare a Ethos-ul intra-instituţional al centrului;
 • Publicare de lucrări în domeniul ghidării şi consilierii carierei;
 • Asigurare a unei oferte minimale de servicii de consiliere şi ghidare în carieră.

Beneficiarii centrului

 • Absolvenţii de liceu şi colegii, viitori studenţi ai UPS „I. Creangă”;
 • Studenţii şi masteranzii UPS „I. Creangă”;
 • Cadrele didactice universitare;
 • Instituţiile preuniversitare / entităţile economice angajatoare.
Centrul de Consiliere și Ghidare în Carieră

Şef: Liliana Saranciuc-Gordea,
dr. conf. univ.

Coordonator „ Relaţii publice”:
Natalia Popa, lect. univ.

Email: cgcreanga@mail.ru
Tel : 022358260