Seminarul metodologic PERSPECTIVE ȘI OPORTUNITĂȚI ÎN FORMAREA PRFESIONALĂ

Pe data de 2 decembrie 2019, în cadrul Facultății de Filologie și Istorie a UPS „Ion Creangă”, a fost organizat seminarul metodologic PERSPECTIVE ȘI OPORTUNITĂȚI ÎN FORMAREA PRFESIONALĂ, oaspeții de onoare și participanții în partea de deschidere ai activității fiind:

  • Topor, decanul Facultății de Filologie şi Istorie, UPS „Ion Creangă”.  Cuvânt de salut
  • Marin, dr. conf. univ., IŞEImplementare curriculară
  • Buga,psiholog. Depăşirea situaţiilor de conflict în relaţia cu copiii.
  • Cvasniuc, cadru didactic, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”.  Am ales să fiu profesor
  • Popescu, specialist principal, Centru de Ghidare și Consiliere în Cadrieră, UPS „Ion Creangă”. Perspectivele absolvenților facultăților pedagogice.
  • Galbur, studentă anul IV, Facultatea de Filologie şi Istorie, UPS „Ion Creangă”.

Practicile pedagogice – probleme şi soluţii

  • Cibotaru, prodecan, metodist –coordonator, UPS „Ion Creangă”. Imaginea cadrului didactic în şcoala contemporană.

În cadrul seminarului au participat peste 50 de studenți filologi, cât și de la Facultatea de Pedagogie. Partea practică s-a desfășurat în 5 ateliere simultane și blitz-interviuri cu oaspeții, pe temele:

Probleme, cauze, soluţii în cadrul activităţii didactice a tânărului specialist; 

Comunicarea eficientă; 

Organizarea lecţiilor de tip atelier; 

Didactica textului literar în şcoală prin prisma noilor documente şcolare; 

Realizarea şi aplicarea suportului didactic la orele de limbă şi literatură română.

Aducem mulțumiri participanților, oaspeților, cât și organizatorilor acestui eveniment –              L. Cibotaru și O. Gherman!

 

De asemenea, ai putea dori...