Seminar pentru cadrele didactice din republică

La 30 octombrie 2019, în incinta Universității Pedagogice de Stat Ion Creangã, a avut loc seminarul metodic republican pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și cel superior cu genericul ”Probleme actuale și aspecte metodologice ale implementării Curriculumului – 2019, disciplina Limba și literatura rusă în procesul educațional ”, la care au participat peste 130 de profesori din toată republica.

Seminarul a fost organizat de catedra Limbă și comunicare, formator – conf. dr. Irina Țvic, coordonatorul grupului de lucru pentru elaborarea Curriculumului la disciplina Limba și literatura rusă (pentru instituțiile preuniversitare cu predare în limba rusă) cu implicarea activă a doamnei Ala Nikitcenko, consultant principal la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Doamna A. Nikitcenko, în cadrul prezentării sale, a evidențiat problemele majore cu care se confruntă cadrele didactice în implementarea Curriculumului – 2019 și a răspuns la întrebările parvenite de la profesori.

Cu un cuvânt de salut s-a adresat cadrelor didactice Gabriella Topor, decanul-interimar al facultății de Filologie și Istorie, care a valorificat importanța seminarului în diseminarea şi implementarea Curriculumului modernizat.

De asemenea, ai putea dori...