Resurse informaționale în sprijinul formării continue și recalificării a cadrelor didactice

La 30 septembrie 2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue (perfecționarea) cadrelor didactice Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue – re(calificării) profesionale suplimentare a cadrelor didactice, program de studiu Pedagogie Preșcolară și elaborării tezelor de calificare profesională. În cadrul training-ului au fost abordate următoarele subiecte: Familiarizarea cu...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: SAIDOV Nurmuhammadjon Conducător științific: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul Științific Specializat: D 511.02 – 83, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei:  Сравнительный анализ особенностей оптимизма личности в разные периоды зрелости / Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturității Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 25 octombrie 2019 Ora: 13.00 Local: Sala Senatului...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor habilitat în psihologie

Candidat: ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consultant științific: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul Știinţific Specializat: DH 511.03 – 10, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei:  Liderii în dinamica reprezentării sociale: fundamente epistemologice și paradigme experimentale Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială Data: 15 octombrie 2019 Ora: 14.00 Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă...

Workshop pentru scrierea de proiecte Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior

Oficiul Național Erasmus+ în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei va organiza vineri, 11 octombrie la ora 14.30, un atelier de lucru dedicat scrierii proiectelor Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE). Evenimentul va avea loc la Academia de Studii Economice a Moldovei, Bloc F, sala 203. În cadrul acestui workshop vor fi prezentate statistici care reflectă tendințele de aplicare și rata de...

Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL și-a continuat activitatea cel de-al 9-lea atelier

Conferința internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de UPS „Ion Creangă” în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, la data de 28 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a continuat activitatea cel de-al 9-lea atelier cu genericul: Cultura organizațională și managementul educațional, moderator Țap Elena, dr., conf., Decan al Facultății de Formare Continuă. În cadrul acestul...

Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

Astăzi, 26 septembrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”CLASA VIITORULUI”, și-a deschis lucrările Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL, organizată de Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, Catedra Limbă și Comunicare în parteneriat cu Facultatea Transfrontalieră de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Participanții la conferință, cadre didactice universitare și școlare din Republica Moldova, România, Ucraina,...