Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” oferă programe de formare profesională continuă la distanță în perioada 04.05- 30.05.2020

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău oferă programe de formare profesională continuă la distanță în perioada 04.05- 30.05.2020 la următoarele: Management educațional; Pedagogie în învățământul primar școala națională; Pedagogie în învățământul primar școala rusă; Limba și literatura română (școala națională); Limba și literatura română (pentru minoritățile naționale); Limba...

Concurs AUF (50000€) de luptă cu pandemia Covid-19

Agenția Universitară Francofonă (AUF) a lansat un apel internațional la proiecte pentru a sprijini inițiativele studenților, inginerilor, tinerilor cercetători în lupta cu pandemia COVID-19. Sumele alocate pentru proiecte sunt între 10.000-50.000 euro. Apelul este deschis până la 3mai 2020. Mai multe detalii găsiți aici https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/?fbclid=IwAR07f8F55NGgjzhRLZ3CVaxPXRObZkv5c6vmWVG1s16zmCP2neyUffZ0PgU

Ședință de lucru TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA – COMPASS

Structura programelor de formare ULLL Domeniu de formare: formare continuă a cadrelor didactice Specialitatea: (Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesionale și al specialităților in învățământul superior, aprobat prin HG nr. 48212017) Numărul total de ore/credite: 24 ore contact direct,  66 ore activitate individuală – 3 credite profesionale Baza admiterii: diplomă...

Microsoft Teams pentru educație

Lucrăm pentru o societate deschisă prin folosirea tehnologiilor informației și comunicării. Coronavirus ne izolează și ne obligă să ne confruntăm cu situații fără precedent. Mesajul recent al World Health Organization a fost foarte clar: Succesul umanității de a administra în mod eficient situațiile cauzate de Coronavirus depinde de acțiunile întreprinse...

Conferința științifică a studenților și masteranzilor catedrei Pedagogie preșcolară, educație fizică și dans- 2020

După cum și era planificat, pe data de 9 aprilie,  Catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans a desfășurat Conferința științifică a studenților și masteranzilor-2020, în format on-line. Mulțumim celor 9 participante și coordonatorilor acestora: Gojin Svetlana, anul IV, PP și l. engl ( coordonator Mocanu L., dr., conf. univ.);...

UPSC organizează Olimpiada online 2020

Dragi elevi! Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează Olimpiada online  la disciplinele școlare, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a Deţinătorii premiului de gradul I, clasa a XII vor fi înmatriculați la Universitate, în afara concursului  la programul corespunzător disciplinei la care au fost premiaţi....