Categorie: Diverse

Participarea FAPD la „Ziua Republicii Italiene”

În data de 4 iunie 2018 Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” a participat la evenimentul „Festa Nazionale della Repubblica Italiana” desfășurat cu ocazia celebrării celei de-a 72-a Aniversări a Republicii Italiene. Facultatea Arte Plastice și Design a organizat o expoziție de arte cu genericul Italia – impresii și expresii, la care au participat 185 de studenți și elevi a Facultății de Arte...

Bursa

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02

Didactică ştiinţelor din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Metodologia predării noţiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-inerpret al textului artistic realizată de Popova Valentina. Conducător ştiinţific – Constantin Şchiopu, dr. hab. în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar. Şedinţa SŞP va avea loc miercuri, 6 iunie 2018, ora 12.30, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.  Președinte S.Ş.P.                 ...

Moldova și Franța inițiază două proiecte importante în domeniul patrimoniului cultural

O nouă colaborare moldo-franceză în domeniul patrimoniului cultural este stabilită pentru următorii trei ani de către Agenția de Inspectare și Restaurare a monumentelor (AIRM), Departamentul Vendee (Franța) și Ambasada Franței la Chișinău. În cadrul acestei colaborări, studenții de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor fi instruiți de către experți francezi în domeniul patrimoniului cultural, managementului și turismului și vor face vizite de documentare în...

Premiul „Cristalul Calității”

Premiul „Cristalul Calității” pentru Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” Facultatea Arte Plastice și Design a participat pe data de 26 martie 2018, la lansarea oficială a ANACEC și decernarea premiilor „Cristalul calității” instituțiilor de învățământ și persoanelor care au contribuit la promovarea culturii calității în învățământul din Republica Moldova. Evenimentul a marcat transferul de la Agenţia Națională de Asigurare a Calității în...

Premiul „Cristalul calității”

Programele de studii „Pedagogie în învățământul primar” și „Pedagogie preșcolară” de la facultatea Științe ale Educației și Informatică au fost decernate de către ANACIP cu premiul  „Cristalul calității” și o diplomă de recunoștință pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă. Mulțumim coordonatorilor acestor programe Doamnei Ludmila Ursu, dr., prof. univ.,  Doamnei Stela Gînju, dr., conf. univ.  și  corpului științifico-didactic....

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02.

Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în psihologie Fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor, realizată de Tarabeih Mahdi.   Consultant științific –  Aglaida Bolboceanu, profesor cercetător, doctor habilitat.   Şedinţa S.Ş.P. va avea loc pe 21 iunie 2017, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.   Secretarul...

Vizita ambasadoarei Regatului Unit al Marii Britanii

La 24 mai 2017 Excelența Sa, Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii a făcut o vizită amicală la Centrul Britanic de la UPS ,,Ion Creangă”. Discuțiile cu studenții s-au centrat pe sistemul educațional din Regat și pe dezvoltarea valorilor social-civice în raport cu Republica Moldova. Exprimăm gratitudine față de Doamna Lucy Joyce pentru interesul și timpul acordat și sperăm în dezvoltarea unor relații de colaborare...